ПРОГРАМА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ УСНОЇ СПІВБЕСІДИ для прийому на навчання за освітньо-професійним ступенем «Фаховий молодший бакалавр» за спеціальністю 131 Прикладна механіка

Міністерство освіти і науки України

Департамент освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації

Вище професійне училище суднобудування м. Миколаєва

                                          Затверджую

                                                                              Заступник директора з НВР

                                                                         _________ ХИВРИЧ Марина

                                                               ______________ 2022р.

ПРОГРАМА

ІНДИВІДУАЛЬНОЇ УСНОЇ СПІВБЕСІДИ

для прийому на навчання

за освітньо-професійним ступенем «Фаховий молодший бакалавр»

за спеціальністю 131 Прикладна механіка

на базі інтегрованої професії 7212/7212 «Електрогазозварник.

Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах»

                                                                                                                                                 Схвалено цикловою комісією

                                        професійно-практичної підготовки

                                                                  з напрямку « Зварювальне виробництво»

                                                           Протокол №____від________2022 р.

                                                                          Голова ___________ АФАНАСЕНКО Галина

 

 

 

 

ВСТУП

Програма індивідуальної усної співбесіди розроблена відповідно до наказу Міністерства освіти України від 04.03.1998 р. №86 «Про введення в дію «Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)», Правил прийому на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр до Вищого професійного училища суднобудування на 2022 рік та навчальних програм підготовки з інтегрованої професії 7212/7212 «Електрогазозварник. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах»  з предметів:

 1. Обладнання та технологія зварювальних робіт;
 2. Охорона праці;
 3. Технологія зварювальних робіт;

Питання співбесіди охоплюють перелік основних умінь, передбачених освітньо-кваліфікаційною характеристикою для інтегрованої професії 7212/7212 «Електрогазозварник. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ В РОЗРІЗІ

НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 1. ПРОГРАМА ВСТУПНОЇ СПІВБЕСІДИ

Предмет «Обладнання та технологія зварювальних робіт»

Загальні відомості

Зварні з’єднання, основні поняття та визначення. Класифікація зварних швів. Умовні позначення швів. Зварювальна дуга та її будова. Обладнання зварювального поста.

Зварювальні матеріали

Види електродних матеріалів. Сталевий зварювальний дріт. Порошковий дріт. Дріт для зварювання кольорових металів. Матеріали для наплавлення. Покриті електроди для РДЗ. Класифікація та умовні позначення електродів. Умови зберігання і підготовка електродів до зварювання. Неплавкі електроди. Захисні гази та їх суміші. Зварювальні флюси. Підкладні матеріали.

Зварювальне обладнання (РДЗ)

Класифікація та умовні позначення джерел живлення. Характеристики джерел живлення. Зварювальні трансформатори. Зварювальні генератори. Зварювальні перетворювачі. Зварювальні агрегату. Інструмент та приладдя електрозварника. Зварювальний кабель. Світлофільтри для дугового зварювання. Обслуговування та ремонт зварювального обладнання.

Зварювання в захисних газах

Класифікація способів зварювання в захисних газах. Схеми зварювання в середовищі захисних газів. Схеми зварювання в середовищі захисних газів. Класифікація обладнання для механізованого зварювання. Газова апаратура і прилади. Напівавтомати та автомати для зварювання в захисних газах. Зварювальні автомати. Автоматичні підвісні головки. Технічне обслуговування напівавтоматів.

Питання до підготовки до співбесіди

 1. Визначення процесу зварювання.
 2. Види зварних з’єднань.
 3. Ознаки класифікації зварних швів.
 4. Конструктивні елементи зварних з’єднань.
 5. Умовні позначення швів зварних з’єднань.
 6. Визначення зварювальної дуги.
 7. Будова зварювальної дуги.
 8. Визначення електрода.
 9. Поперечні перерізи порошкового дроту.
 10. Склад покриття електрода.
 11. Типи електродів.
 12. Марки електродів.
 13. Умови зберігання покритих електродів.
 14. Неплавкі електроди.
 15. Захисні гази.
 16. Класифікація джерел живлення.
 17. Визначення зварювального трансформатора.
 18. Визначення зварювального перетворювача.
 19. Визначення зварювального випрямляча.
 20. Інструмент і приладдя зварювального поста.
 21. Світлофільтри, рекомендації для дугового зварювання.
 22. Види робіт по обслуговуванню обладнання.
 23. Основні переваги зварювання в захисних газах.
 24. Недоліки при зварюванні в захисних газах.
 25. Класифікація способів зварювання в захисних газах.
 26. Основні схеми зварювання в середовищі захисних газів.
 27. Класифікація обладнання для механізованого зварювання.
 28. Основні характеристики напівавтоматів.
 29. Гнучкі напрямні рукава для зварного дроту.
 30. Автомати для зварювання під флюсом.

 

 1. ПРОГРАМА ВСТУПНОЇ СПІВБЕСІДИ

 Предмет «Охорона праці»

 

Організаційні правові основи охорони праці в Україні

 

Основні законодавчі акти з охорони праці в Україні. Колективний договір, його укладання та виконання. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Права працівників на охорону праці під час роботи.

 

 

 

Основи безпеки праці у галузі

Загальні питання з охорони праці. Інструктажі з ОП. Засоби індивідуального і колективного захисту. Правила та заходи попередження нещасних випадків та аварій.

Основи пожежної безпеки

Характерні причини виникнення пожеж. Пожежонебезпечні властивості речовин. Організаційні та технічні протипожежні заходи на виробництві. Протипожежні інструктажі та навчання. Поняття вогнестійкості. Вогнегасильні речовини. Гасіння та профілактика пожеж на виробництві.

Основи електробезпеки

Особливості ураження електрострумом. Вплив електроструму на організм людини. Види електротравм. Основні випадки ураження струмом. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках.

Основи гігієни та виробничої санітарії

Поняття про виробничу санітарію та гігієну праці. Шкідливі виробничі фактори та засоби захисту від них. Вимоги до опалення, вентиляції, освітлення виробничих, навчальних та побутових приміщень.

Надання першої допомоги при нещасних випадках

Медична аптечка, її склад, призначення, правила використання. Послідовність, принципи та засоби надання першої допомоги. Дії у важких випадках. Перша допомога при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах, переломах.

Основи ліквідації аварій стихійного лиха, надзвичайних ситуацій

Види аварій, стихійних лих, надзвичайних ситуацій і основні їх наслідки. Дії громадян при виникненні аварій, стихійного лиха, надзвичайних ситуацій. Поняття про план ліквідації аварії на підприємстві.

Питання до співбесіди

 1. Перелічити основні законодавчі акти з ОП.
 2. Правила укладання колективного договору.
 3. Правила внутрішнього трудового розпорядку.
 4. Основні завдання системи стандартів безпеки праці.
 5. Які бувають інструктажі з ОП.
 6. Засоби індивідуального захисту.
 7. Засоби колективного захисту.
 8. Засоби захисту від шуму, пилу, газів, вібрації.
 9. Заходи попередження нещасних випадків та аварій.
 10. Характерні причини виникнення пожеж.
 11. Перелічити пожежонебезпечні властивості речовин.
 12. Які бувають протипожежні інструктажі.
 13. Склад протипожежного щита.
 14. Перелічити вогнегасильні речовини.
 15. Способи припинення горіння.
 16. Які особливості ураження електрострумом.
 17. Який вплив електроструму на організм людини.
 18. Види електротравм.
 19. Які основні випадки ураження струмом.
 20. Визначити шкідливі виробничі фактори.
 21. Перелічити засоби захисту від шкідливих факторів.
 22. Які вимоги до опалення, вентиляції та освітлення виробничих приміщень.
 23. Які види освітлення.
 24. Правила експлуатації освітлення.
 25. Склад і призначення медичної аптечки.
 26. Послідовність і засоби надання першої медичної допомоги.
 27. Перша допомога при кровотечі.
 28. Перша допомога при переломах.
 29. Які види аварій, надзвичайних ситуацій.
 30. Які дії громадян при виникненні аварій.

 

 1. ПРОГРАМА ВСТУПНОЇ СПІВБЕСІДИ

Предмет «Технологія зварювальних робіт»

Підготовка та складання під зварювання

 

Операції по підготовці деталей до зварювання. Способи складання. Пристосування для складання та зварювання. Зварювальні прихватки. Конструктивні елементи розроблення кромок.

 

Режими РДЗ покритими електродами

 

Режими зварювання. Вибір діаметра електрода. Установлення зварювального струму. Запалювання дуги і техніка маніпулювання електродом. Зварювання стикових швів у нижньому положенні. Зварювання кутових швів. Способи виконання швів зв перерізом. Способи зварювання швів різної довжини. Особливості зварювання швів у різних просторових положеннях.

 

Деформації та напруги при зварюванні

 

Види напруг. Види деформацій. Причини виникнення напруг та деформацій. Способи зменшення деформацій. Термічна обробка при зварюванні. Забезпечення точності виготовлення зварних конструкцій.

 

Режими зварювання у вуглекислому газі під флюсом

 

Основні параметри автоматичного та напівавтоматичного зварювання : діаметр електродного дроту, сила зварювального струму, рід і полярність струму, швидкість подачі електродного дроту, швидкість зварювання, виліт електрода, витрати вуглекислого газу. Техніка зварювання у вуглекислому газі. Технологія зварювання вугільним та графітовим електродом. Зварювання порошковим дротом. Режим зварювання під флюсом. Техніка автоматичного зварювання під флюсом.

 

Питання до співбесіди

 1. Перелічити операції по підготовці деталей до зварювання.
 2. Способи складення деталей під зварювання.
 3. Перелічити пристосування для складання під зварювання.
 4. Вказати конструктивні елементи розроблення кромок.
 5. Визначення зварювальної прихватки.
 6. Допустиме зміщення зварювальних кромок.
 7. Визначення режимів зварювання.
 8. Залежність сили струму від діаметра електрода.
 9. Способи запалювання дуги.
 10. Перелічити коливальні рухи електрода вздовж шва.
 11. Особливості зварювання стикових швів.
 12. Особливості зварювання кутових швів.
 13. Способи заповнення багатошарових швів.
 14. Способи зварювання швів різної довжини.
 15. Особливості зварювання швів у вертикальному положенні.
 16. Визначення деформації.
 17. Види деформації.
 18. Причини виникнення деформації.
 19. Засоби зменшення деформації.
 20. Визначення термічної обробки.
 21. Способи регулювання теплового стану металу.
 22. Основні параметри автоматичного та механізованого зварювання.
 23. Загальні рекомендації з техніки зварювання.
 24. Особливості техніки зварюванні у вуглекислому газі.
 25. Переваги і недоліки автоматичного зварювання під флюсом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Гуменюк І.В. Технологія електродугового зварювання, -К.: Грамота, 2006. 

2.Левченко О.Г.,Полукаров О.І. Охорона праці у зварювальному виробництві, 2014.

3. Гуменюк І.В. Обладнання і технологія газозварювальних робіт, 2002.
 1. 4. Виноградов В.С. Обладнання та технологія дугового автоматичного і механізованого зварювання, 1999.
 2. 5.  Шебеко Л.П. Обладнання та технологія дугового автоматичного і механізованого зварювання, 1986.
 3. Куліков О.Н. Охорона праці під час зварювальних робіт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК ВСТУПНИКА

Індивідуальна усна співбесіда проводиться у вигляді обговорення питань з різних розділів дисциплін:

1.Обладнання та технологія зварювльних робіт;

 1. Охорона праці;
 2. Технологія зварювальних робіт;

Час на виконання та підготовку складає орієнтовно 50 хвилин.  Кожна правильна відповідь на питання оцінюється в один бал.

Співбесіду необхідно вважати успішно складеною, якщо вступник отримав від 30 до 60 балів. Якщо за три питання вступник отримав 0 балів то ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»).

Таблиця відповідності балів питань співбесіди

оцінкам рівнів навчальних досягнень (за шкалою 1-12 балів)

сумарно з трьох предметів

Кількість балів Оцінка за шкалою 1-12 балів
5 1
10 2
15 3
20 4
25 5
30 6
35 7
40 8
                   45 9
50 10
55 11
60 12