Робочий план та програма стажування педагогічних працівників для підтвердження робітничої кваліфікації електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 3-го розряду

Робочий план та програма стажування педагогічних працівників для підтвердження робітничої кваліфікації електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 3-го розряду

№ з/п Блок/Тема Кількість годин

1. Професійно-теоретичний блок

1. Технічне обслуговування та ремонт елементів систем електроавтоматики 10

2. Обслуговування та ремонт спеціального електроустаткування (з урахуванням спеціалізації підприємств) 9

2. Професійно-практичний блок

3. Відпрацювання практичних прийомів роботи з ремонту спеціального електроустаткування та елементів систем електроавтоматики 18

4. Виконання кваліфікаційної роботи 3

Всього: 40

Тема 1. Технічне обслуговування та ремонт елементів систем електроавтоматики

Призначення, конструкція, принцип дії, способи включення реле різних видів. Схеми максимального струмового захисту, селективність захисту. Схеми АПВ (автоматичного повторного включення).

Ознайомлення з елементами промислової електроніки – резистори, симистори, конденсатори, діоди, транзистори, тиристори, цифрові мікросхеми, контролери, логічні елементи.

Тема 2. Обслуговування та ремонт спеціального електроустаткування (з урахуванням спеціалізації підприємств)

Відомості про будову спеціального силового електроустаткування: металорізальних верстатів з програмним управлінням, вантажопідйомних машин і механізмів, електрозварювальних агрегатів, електропечей, нагрівальних установок електролізу і гальванопокриття, сонячних та вітрових енергоустановок потужністю понад 50 кВт.

Безпека праці при обслуговуванні і ремонті спеціального силового електроустаткування.

Будова та види акумуляторів. Схеми електричних з’єднань акумуляторних установок та режими їх роботи. Технічне обслуговування і ремонт акумуляторних установок.

Тема 3. Відпрацювання практичних прийомів роботи з ремонту спеціального електроустаткування та елементів систем електроавтоматики

Інструктаж з охорони праці. Монтаж та обслуговування спеціального електрообладнання та електроавтоматики. Опираючись на мануальні схеми та специфікації кожного елемента сучасного електроустаткування.