Знай свої права, пам’ятай про обов’язки

 

  1. З метою підвищення загального рівня правової культури, виховання у учнів поваги до закону і прав людини, 9 грудня 2020 року в нашому училищі було  проведено захід на тему: «Знай свої права, пам’ятай про обов’язки».

В сучасних умовах розбудови правової держави та громадянського суспільства в Україні значно зростає роль правової освіти і правового виховання підростаючого покоління, що викликано ускладненням економічних і політичних процесів, соціальних відносин. Без глибоких правових знань розвиток суспільства неможливий. Правова освіта і правове виховання передбачає створення системи навчання і виховання, направленої на формування нового, вищого рівня правової культури особистості, її ціннісних орієнтирів та активної позиції, як члена громадянського суспільства.