ЗВІТ про методичну роботу за 2018-2019 навчальний рік методичної комісії енергетичних професій і машинобудівного профілю

 1. Методична робота творчих груп на рівні навчального закладу.
Кількість працівників у творчій групі Назва проблеми Результати роботи
Протягом навчально-визначеного періоду Протягом року
7 пед. працівників (2 викладача,  5 майстрів в/н) «Формування професійних компетентностей учнів на уроках професійно-теоретичного і професійно-практичного навчання» Психолого-педагогічний  семінар – практикум за темою «Сучасні освітні стратегії»Методичний практикум «Сучасний учень: шляхи взаємодії»Майстер – клас «Методико-психологічний аспект проведення уроків у формі диспуту та дебатів»Семінар – практикум «Проектуємо продуктивний урок»Круглий стіл «Педагогічне спілкування – ефективний метод навчання та виховної діяльності»Психолого-педагогічній семінар з елементами флеш тренінгу «Вплив успіху педагога на розвиток життєвої компетентності учнів »Методична декада «Уроки показують майстри педагогічної праці»Методичний тиждень для молодих педагогів «Грані педагогічної творчості»Робота з обдарованими учнями – творчі проектиПішохідні квести для груп першого курсу з професій «Машиніст крана», «Електромонтер»: «Моя професія – кранівник»;«Ми – електромонтери»   Проведення тематичних годин у гуртожитку: гра «Хто зверху»Вікторина для кранівниківПоповнення електронної бібліотеки училища -підвищення професійної май­стерності педагогічних працівників; -взаємовідвідування уроків    -Розробка методичних рекомендацій  -удосконалення та відпрацювання інноваційних технологій професійного навчання; – проведення предметного тижня

2.Створення та використання у навчально-виробничому процесі програмних засобів навчання , електронних підручників та посібників, навчальних фільмів.

П.І.Б Назва Призначення Анотація Де і ким апробовано
  Мишелова Н.В. Засоби для електронного супроводу уроків теоретичного навчання з предмету «Електроматеріало-знавство» 3 розряд «Читання креслень» для професії «Електрогазозварник»  4 розряд Вивчення нового матеріалу. Етап закріплення матеріалу. Перевірка домашнього завдання  Розширення і поглиблення знань учнів, відповідає програмі, що вивчається при підготовці фахівців з професій «Електромонтер з ремонту і обслуговування устаткування», «Електрогазозварник» у професійно-технічних училищах .  
Кутуков В.О.       Оновлення засобів для електронного супроводу уроків теоретичного навчання з професії «Машиніст крана» 2 розряду   з тем: слюсарні роботислюсарно-збиральні роботиелектромонтажні роботи навчання виконання Вивчення нового матеріалу. Етап закріплення матеріалу. Перевірка домашнього завдання Вчити працювати учнів  з інформаційно-комунікаційними  технологіям , які  є додатковим засобом отримання необхідної інформації.  
Ушакова Н.М. Оновлення засобів для електронного супроводу уроків виробничого навчання з професії «Машиніст крана» 2 розряду  з тем: слюсарні роботислюсарно-збиральні роботиелектромонтажні роботи навчання виконання Вивчення нового матеріалу. Етап закріплення матеріалу. Допомога при вивченні та виконанні практичних завдань на уроках виробничого навчання. Додаткова інформація і можливість відпрацювання більш складніших тем.  
Зайцев С.Ю.       Розробка уроків виробничого навчання з професії електромонтер  з ремонту і обслуговування електроустаткування   3р. Вивчення нового матеріалу. Етап закріплення матеріалу.   Допомога при вивченні та виконанні практичних завдань на уроках виробничого навчання.    
Михайличенко А.С. Розробка КМЗ з професії електромонтер  з ремонту і обслуговування електроустаткування   4р. Вивчення нового матеріалу. Етап закріплення матеріалу. Допомога при вивченні та виконанні практичних завдань на уроках виробничого навчання.  
Меркулова Ж.Ю. Мультимедійний супровід уроків виробничого навчання з професії «Машиніст крана»  4 розряд.   Допомога при вивченні та виконанні практичних завдань на уроках виробничого навчання.  

3.Вивчення, узагальнення та впровадження актуального педагогічного досвіду

з/п Прізвище, ім’я та по-батькові автора досвіду Посада автора досвіду Тема передового педагогічного досвіду Зміст, провідна педагогічна ідея досвіду Результативність досвіду
1. Король В.М. Майстер в/н Методика організації виробничої практики учнів з професії «Машиніст крана. Кранівник». Під час навчального процесу на уроках виробничого навчання  в умовах виробництва Король В.М. застосовує різні форми   проведення уроків із застосуванням новітніх виробничих технологій.   Формування іншого змісту  уроків виробничого навчання  з використанням  інтернет-середовища, оптимального підбору матеріально-технічного забезпечення, новітніх виробничих технологій.
2. Зайцев С.Ю. Майстер в/н «Розробка уроків виробничого навчання  з використанням сучасних інформаційних технологій» Під час навчального процесу на уроках виробничого навчання  з  метою розвитку творчих здібностей учнів поступового й систематичного прилучення їх до самостійної пізнавальної діяльності, Зайцев С.Ю. застосовує різні форми   проведення уроків. Важливу роль відіграє комплексно- методичне забезпечення професії. До кожного уроку розроблено змістовний дидактичний матеріал. За допомогою якого можливо організувати ефективну самостійну роботу учнів. Формування іншого змісту  уроків виробничого навчання  з використанням прийомів винахідницького мислення, інтернет-середовища, оптимального підбору матеріально- технічного забезпечення, інтерактивних форм і методів навчання.

4.Участь педагогічних працівників навчального закладу в обласних та всеукраїнських заходах

П.І.Б. педагогічного працівника Рівень та назва заходу, конкурсу, змагань тощо. Результати участі
Король В.М.   Виступ на обласних педагогічних читаннях за темою «Проведення уроків виробничого навчання в умовах виробництва»   Обмін досвідом з проведення уроків в/н в умовах виробництва.
Мишелова Н.В. Участь в обласній виставці до дня міста   Виготовлення і презентація  експонатів  
Меркулова Ж.Ю. Ушакова Н.М. Обласний профорієнтаційний захід «Профістарти» Виготовлення і презентація  експонатів

5. Участь у методичних виставках

Рівень заходу
На училищному рівні – «Тиждень професій»,  «День відкритих дверей», «Огляд-конкурс на кращій кабінет і майстерню».На районному та обласному рівнях –  профорієнтаційний захід «Профістарти», виставки в Корабельному та Вітовському районах з рекламою та майстер-класами з метою популяризації професій.  

6. Загальний висновок про результативність методичної роботи.

Організація науково-методичної  роботи організована навколо проблемних питань, над якими працює методична комісія:

 • активізація творчої  діяльності та    розвиток  творчих здібностей в процесі  підготовки висококваліфікованих робітників;
 • формування і розвиток у учнів просторового мислення і графічної грамотності»;
 • впровадження методу рішення творчих завдань на уроках виробничого навчання;
 • розвиток творчих здібностей учнів в процесі професійно-практичної підготовки;
 • впровадження технологій проблемного навчання  в процесі підготовки кваліфікованих робітників;
 •  використання сучасних виробничих технологій при проведенні уроків виробничого навчання.

Серед найбільш результативних форм методичної роботи у закладі є:

 1. Фестиваль методичної роботи «Щиро ділюся своїм досвідом» – березень 2019р.
 2. Проведення конкурсу майстерності серед учнів училища  з професії машиніст крана  -листопад 2018р.
 3. Методичний тиждень енергетичних професій і машинобудівного профілю- листопад 2018р.
 4. Психологічний тренінг «Розвиток комунікативних умінь і навичок педагогів» – січень 2019р.
 5. Методична декада «Уроки показують майстри педагогічної праці» брали участь Мишелова Н.В, Ушакова Н.М., Король В.М. 
 6. Пішохідні квести  листопад, грудень 2018р. (брали участь учні груп :131, 231, 171. 271)
 7. Робота зі здібними учнями. Творчий проект учня групи 371 Сумарокова  Сергія «Світильник з ізолона» професія «Електромонтер з ремонту і обслуговування устаткування» координатор проекту майстер в/н Михайличенко А.С..

6.Прогнозування роботи.

1.   Продовження роботи творчої групи над проектом «Плекаємо творчого педагога».

2.   Продовження роботи над проектом «Педагогічний моніторинг»

4. Засідання педагогічної ради:

– сучасні підходи до організації та проведення уроків в/н;

Активація пізнавальної діяльності на уроках теоретичного і виробничого навчання

5. Вивчення, узагальнення досвіду з проблеми.

6. Предметні тижні, декади.