Звіт методичної комісії природничо-математичних дисциплін за 2018-2019 н.р.

  1. Навчально – методична робота творчих груп на рівні навчального закладу
Кількість працівників у творчій групі Назва проблеми                                       Результати роботи
Протягом визначеного періоду      Протягом року
6 педпрацівників                           «Інноваційна спрямованість педагогічної
діяльності.»              є  
Робота в малих групах. Складання глосарію з теми: «Інновація в освіті ».         Круглий стіл «Потреба в інноваційній спрямованості педагогічної діяльності»   3. Практичне заняття «Інноваційний потенціал педагога»     Опрацювати науково-педагогічну літературу, інтернет-ресурси з питань:  «Творча здатність генерувати нові уявлення та ідеї». 2. Створення інформаційного банку з проблеми : «Відкритість особистості педагога до нового розуміння і сприйняття різних ідей  ,думок ,напрямів»

2.Створення та використання у навчальному процесі електронних підручників, посібників,  навчальних фільмів.

      Автор           Назва   Призначення      Анотація    Де і  ким          апробовано
Попель П. П. Підручник. «Будова атома» Вивчення нового матеріалу Розкриття будови атома хімічних елементів  
Величко Л. І. Підручник. «Хімія в школі» Вивчення нового матеріалу та закріплення матеріалу Хімічні закони та їх використання  
Григорович О. В. Посібник. «Органічні сполуки» Етап перевірки навчального матеріалу Зв’язки між класами органічних сполук  
З.П. Шарко     Електромагнітні хвилі в природі та техніці Вивчення нового матеріалу Розкриття законів та їх застосування  
  З.П. Шарко       Оптичні явища Вивчення нового матеріалу Розкриття фізичних законів та їх застосування. Проблеми зору  
  В.С. Сільвестров     Фізичні закони в малюнках Етап закріплення вивченого матеріалу Розкриття фізичних законів та їх застосування  
  П.Г. Балан   Адаптація як результат еволюції Вивчення нового матеріалу Про адаптацію живих організмів до навколишнього середовища  
  В.І. Вернадський     Ноосфера Вивчення нового матеріалу Розкриття поняття та його застосування  
  Т.Л. Тагліна     Мікроеволюція Вивчення нового матеріалу Розкриття поняття  
  А.Г. Мордкович   Геометрія та архітектура Закріплення нового матеріалу Застосування геометричних законів в архітектурі  
І.М. Смірнова Теорія ймовірностей Вивчення нового матеріалу Застосування теорії ймовірностей в житті  
Т.І.Супрун Відеокурс підготовки до ЗНО з математики.   Підготовка до ЗНО Метою курсу є підготовка до ЗНО з математики..  
Репетиторська школа «Букі»         Сучасні методики розвязання прикладів та задач Підготовка до ЗНО Метою курсу є підготовка до ЗНО з матемаики  
ZNOUA Математика Підготовка до ЗНО Метою курсу є підготовка до ЗНО з математики  

3.Вивчення, узагальнення та впровадження актуального педагогічного досвіду.

п/п Прізвище, імя та по-батькові автора досвіду Посада автора досвіду Тема передового педагогічного досвіду Зміст, провідна педагогічна ідея досвіду Результативність досвіду
1 2 3 4 5 6
1. Прилєпіна Т.Л. Викладач  біології та екології «Метод проектів на уроках біології» Метод проектів на уроках біології  допомагає учням самостійно пройти всі етапи дослідження обраної проблеми, формує навички пошукової, аналітичної, творчої діяльності. Цикл проектного навчання вміщує: продумування, розробку, впровадження та емоційну підтримку учнівського проекту. Уміння користуватися методом проектів – показник високої кваліфікації викладача, його ставлення до прогресивних методик навчання й розвитку учнів. У ході його здійснення викладач допомагає учням у пошуку джерел інформації, необхідних для роботи над проектом, координує весь процес, підтримує постійний зворотній зв’язок з учнями, консультує, заохочує та надихає учнів
Автор,категорія,назва Дата, номер протоколу затвердж. метод.комісією Коротка анотація
Прилєпіна Т.Л.      
 Навчально – методичний посібник з екології «Екологічні проблеми людства та шляхи подолання екологічних катастроф» Протокол №6 від10.01 .2019 Посібник містить 3 частини: 1.Загальний курс викладеного матеріалу. 2.Питання для самостійного опрацювання. 3.Словник.  4.Література.

6. Участь педагогічних працівників навчального закладу в обласних та всеукраїнських

     заходах.

П.І.Б. педагогічного працівника Рівень та назва заходу, конкурсу, змагань тощо Результати участі
Конотопцева Лілія Сергіївна Методична секція Виступ з теми: «Вивчення геометрії за допомогою комп’ютерних програм»

7.Участь у методичних виставках.

                                                 Рівень заходу
1.На училищному рівні  «Творчі сходинки педагогів ВПУС»
2.На обласному рівні «Профі 2019»
3.. На училищному рівні  виставка педагогічних ідей « Освіта в Україні на шляхах реформування»

8. Загальний  висновок про результативність методичної роботи

  • створені належні умови  для адаптації   учнів до навчання;
  • підвищена якість  підготовки учнів до ЗНО ;
  •    створені оптимальні умови для творчого розвитку особистості кожного учня, формування предметних знань і вмінь як основи в засвоєнні предметних і ключових компетентостей;

·   вихована стійка мотивація й свідомого прагнення до вивчення дисциплін природничо-математичного циклу;

·    забезпечені  умови  для індивідуального розвитку учнів, стимулювання інтелектуальної та соціальної активності, мотивування  навчальної діяльності.

Серед найбільш результативних форм методичної роботи у закладі є:

1.  Семінари «Сучасні освітні стратегії», «Система роботи з обдарованими дітьми».

2.  Методичний тиждень «Щиро ділюся своїм досвідом».

3.  Організація роботи творчих груп за конкретними напрямками («Потреба в інноваційній спрямованості педагогічної діяльності», «Інноваційний потенціал педагога»,

«Творча здатність генерувати нові уявлення та ідеї», «Відкритість особистості педагога до нового розуміння і сприйняття різних ідей  ,думок ,напрямів».

 4. Методичний  практикум «Сучасний учень і шляхи взаємодії».

5.  Круглі столи «Умови ефективного використання методів активного навчання», « Чи розвиваєте ви здібності своїх учнів?»

6.Психологічний тренінг « Вплив успіху педагога на розвиток життєвої компетентності учнів».

7.  Училищні фестивалі «»Щиро ділюся своїм досвідом»

8.Методичні тижні для молодих педагогів «Грані педагогічної творчості».

9.Методичні декади «Уроки показують майстри педагогічної праці».