Звіт методичної комісії гуманітарно-суспільних дисциплін 2018-2019 н.р.

  1. Навчально – методична робота творчих груп на рівні навчального закладу
Кількість працівників у творчій групі Назва проблеми                                       Результати роботи
Протягом визначеного періоду      Протягом року
6 педпрацівників                           «Інноваційна спрямованість Педагогічної діяльності.»              є   Робота в малих групах. Складання глосарію з теми: « Інновація в освіті ».   Круглий стіл «Потреба в інноваційній спрямованості педагогічної діяльності»  3. Практичне заняття «Інноваційний потенціал педагога»     Опрацювати науково-педагогічну літературу, інтернет-ресурси з питань:  «Творча здатність генерувати нові уявлення та ідеї». 2. Створення інформаційного банку з проблеми : «Відкритість особистості педагога до нового розуміння і сприйняття різних ідей  ,думок ,напрямів»

2.Створення та використання у навчальному процесі електронних підручників, посібників,  навчальних фільмів.

       Автор        Назва  Призначення     Анотація   Де і  ким          апробовано
ТК «Культура» Аристотель. Сократ.  Платон. Вивчення нового матеріалу Основні ідеї філосо- фії Давньої Греції  
Українська Хельсінська спілка Права людини Етап закріплення матеріалу Розвиток прав історії людства  
Левченко С.Керівник проекту Крук Тарас ППЗ « Новітня історія» Етап закріплення матеріалу Курс складається з 49 уроків відповідно до програми  
Режисер:Андрій Дончик. Кіностудія «Україна» Фільм « Украдене щастя» Вивчення нового матеріалу Художній фільм, який передає період реформи 61 року.  
Режисер:Сергій Парандженов.Кіностудія «Укрфільм» «Тіні забутих предків» Етап перевірки навчального матеріалу Художній фільм, який заглиблюється у гуцульське життя.  
Кіностудія «Укрфільм» УТ-1 Фільм «Голод 33» Вивчення нового матеріалу Художній фільм, який розкриває період голоду 33року.  
Режисер: Ростислав Синько «Укрфільм» Фільм «Тигролови» Вивчення нового матеріалу Художній фільм, який відображає показ життя у період НКВД.  
Кіностудія О.Довженка Фільм. «Камінний   хрест» Вивчення нового матеріалу Художній фільм, який розкриває причини депортації з України.  
Т.П. Ткачук Практичний правопис ( 50 диктантів) Етап перевірки навчального матеріалу Подано 50 диктантів до теми орфограми та пунктограми.  
Т.П.Ткачук Практичний правопис( 20 уроків грамотності) Етап закріплення матеріалу 20 тем з орфографії, 20 тем з пунктуації.  
В.М.Максимук, Р.І.Дудак Аудіоуроки «Англійська мова для україномовних» Вивчення нового матеріалу Вивчення основних фраз у побуті.  
А.Н.Драгункін Аудіокурс «Хрестоматія англійської мови» Етап закріплення матеріалу Метою курсу є навчитись говорити  правильно англійською.  
Л.М.Ничипорук         Сучасне аудіювання на уроках англійської мови. Вивчення нового матеріалу Містить матеріал для роботи над розвитком мовленневої компетенції з аудіювання.  
Сніданок 1+1 100 експрес- уроків з української мови Підготовка до ЗНО Метою курсу є навчитись говорити  правильно українською.  
Освіторія ED TRA Онлайн – курс з підготовки до ЗНО з української літератури. Підготовка до ЗНО У цьому курсі учень має закріпити усі періоди укр.літ.  
Ткач Ірина Романівна Онлайн – уроки ЗНО. Українська мова. Підготовка до ЗНО Учень зможе закріпити усі розділи укр.мови.  
Олександр Сотуленко Історія України. Підготовка до ЗНО. Аудіокнига. Підготовка до ЗНО Аудіокнига містить ключові історичні дати,поняття і терміни,  імена історичних діячів.  
ZNOUA Історія України Підготовка до ЗНО У цьому курсі  розкривається суть історичних процесів.  

3.Вивчення, узагальнення та впровадження актуального педагогічного досвіду.

п/п Прізвище, імя та по-батькові автора досвіду Посада автора досвіду Тема передового педагогічного досвіду Зміст, провідна педагогічна ідея досвіду Результативність досвіду
1 2 3 4 5 6
1. Мезінова Ольга Вікторівна Викладач  історії та права. «Метод проектів» Такий метод допомагає учням самостійно пройти всі етапи дослідження обраної проблеми, формує навички пошукової, аналітичної, творчої діяльності. Цикл проектного навчання вміщує: продумування, розробку, впровадження та емоційну підтримку учнівського проекту. Уміння користуватися методом проектів – показник високої кваліфікації викладача, його ставлення до прогресивних методик навчання й розвитку учнів. У ході його здійснення викладач допомагає учням у пошуку джерел інформації, необхідних для роботи над проектом, координує весь процес, підтримує постійний зворотній зв’язок з учнями, консультує, заохочує та надихає учнів
Автор,категорія,назва Дата, номер протоколу затвердж. метод.комісією Коротка анотація
Мезінова О.В.1 категорія      
Навчально – методичний посібник «Політологія» Протокол №5 від 27.02.2019 Посібник містить 5 частини: 1.Загальний курс в схемах та таблицях. 2.Питання для самостійного опрацювання. 3.Словник.  4.Література.

6. Участь педагогічних працівників навчального закладу в обласних та всеукраїнських

     заходах.

П.І.Б. педагогічного працівника Рівень та назва заходу, конкурсу, змагань тощо Результати участі
Горячева Ірина Вікторівна Методична секція Виступ з теми: «Розвиток критичного мислення на уроках зарубіжної літератури»
Борщ Юля Олександрівна Методична секція Виступ з теми : «Шляхи підвищення якості уроку англійської мови»  
Мезінова Ольга Вікторівна Обласні педагогічні читання з науковим супроводом Виступ з теми: «Використання інтерактивних засобів навчання на уроках історії»

7. Участь учнів навчального закладу в обласних та всеукраїнських заходах, конкурсах,

    змаганнях тощо.

Прізвище, ім’я учня Рівень та назва заходу, конкурсу,змагань тощо Результати участі
Фуглева Ганна Міжнародний конкурс із української мови імені Петра Яцика 3 місце
Лемещенко Софія 8 конкурс української патріотичної сучасної поезії ім.Валерія Бойченка 2 місце
Смірнов Володимир Міжнародний конкурс із української мови імені Петра Яцика 2 місце
Бондар Олена Участь у конференції обдарованої молоді Сертифікат

8.Участь у методичних виставках.

                                                 Рівень заходу
1.На училищному рівні  «Творчі сходинки педагогів ВПУС»
2.Обласні педагогічні читання з науковим супроводом.
3. На училищному рівні  виставка педагогічних ідей « Освіта в Україні на шляхах реформування»

9. Загальний висновок про результативність методичної роботи

  • створені належні умови  для адаптації   учнів до навчання;
  • підвищена якість  підготовки учнів до ЗНО ;
  •    створені оптимальні умови для творчого розвитку особистості кожного учня, формування предметних знань і вмінь як основи в засвоєнні предметних і ключових компетентостей;

·   вихована стійка мотивація й свідомого прагнення до вивчення дисциплін суспільно-гуманітарного циклу;

·    забезпечені  умови  для індивідуального розвитку учнів, стимулювання інтелектуальної та соціальної активності, мотивування  навчальної діяльності.

Серед найбільш результативних форм методичної роботи у закладі є:

1.  Семінари «Сучасні освітні стратегії», «Система роботи з обдарованими дітьми».

2.  Методичний тиждень «Щиро ділюся своїм досвідом».

3.  Організація роботи творчих груп за конкретними напрямками («Потреба в інноваційній спрямованості педагогічної діяльності», «Інноваційний потенціал педагога»,

«Творча здатність генерувати нові уявлення та ідеї», «Відкритість особистості педагога до нового розуміння і сприйняття різних ідей  ,думок ,напрямів».

 4. Методичний  практикум «Сучасний учень і шляхи взаємодії».

5.  Круглі столи «Умови ефективного використання методів активного навчання», « Чи розвиваєте ви здібності своїх учнів?»

6.Психологічний тренінг « Вплив успіху педагога на розвиток життєвої компетентності учнів».

7.  Училищні фестивалі «»Щиро ділюся своїм досвідом»

8.Методичні тижні для молодих педагогів «Грані педагогічної творчості».

9.Методичні декади «Уроки показують майстри педагогічної праці».