Звіт методичної комісії викладачів і майстрів в/н професії «Громадського харчування та обслуговування» за 2018-2019 навчальний рік.

  1. Навчально-методична робота творчих груп  на рівні навчального  закладу.
Кількість працівників у творчій групі     Назва проблеми Результати роботи
  Протягом визначеного періоду   Протягом року
7 пед. працівників (3 викладача 4 майстрів в/н) Формування компетентностей продуктивної творчої діяльності учнів на уроках теоретичного і виробничого навчання  Участь у творчій групі з проблемами «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності»   2. Участь у психолого-педагогічному семінарі-практикумі з проблеми «Сучасні освітні проблеми»   3. Участь у майстер-класі «Методико-психологічний аспект проведення уроків у формі диспуту та дебатів»   4. Участь у методичному практикумі «Сучасний учень : шляхи взаємодії»   5. Участь у методичній декаді «Уроки показують майстри педагогічної праці»   6. Участь у семінарі-практикумі «Проектуємо продуктивний урок»   7. Проведення конкурсу професійної майстерності серед учнів з професії «Кухар»   8. Участь у засіданні круглого столу «Педагогічне спілкування – ефективний метод навчання та виховної діяльності»   9. Участь у психолого-педагогічному семінарі з елементами флеш тренінгу «Вплив успіху педагога на розвиток життєвої компетентності учнів»   10. Участь у методичному тижні для молодих педагогів «Грані педагогічної творчості»   11.  Проведення тематичних годин у гуртожитку з використанням мультимедійних засобів.   Впровадження нових технологій і методів навчання.   2. Взаємовідвідування уроків членів МК   3. Розробка методичних рекомендацій.
  • Створення та використання у навчальному процесі електронних підручників, посібників, навчальних фільмів.
  Автор     Назва     Призначення     Анотація   Де і ким випробовано
Пастушенко С.С.         Презентації до уроків з спецтехнології з професії   Кухар: «Ступінь просмаження стейків»; «Кухня  Фюжен»; «Горячі солодкі страви»   Бармен: «Види барного посуду» «Молочні коктейлі»   Методична розробка на тему «Обробка та технологія приготування  сільськогосподарської птиці та дичини»   Технологічні картки для професії  Бармен: «Гарячі напої» «Пунші холодні та гарячі «Аперативи» Вивчення нового матеріалу         Використовується на уроках професійно- теоретичної підготовки з професії   Доступність і простота викладання матеріалу предмету.     Додаткова інформація і можливість відпрацювання більш складних тем                
Фефелова Ю.М. Розробка інструктивно – технологічних карт з дисципліни « Облік, калькуляція та звітність» Кухар- ІV розряд   Презентації до уроків з дисципліни «Фізіологія харчування»   Методична розробка уроку з дисципліни «Гігієна та санітарія виробництва» на теми: – «Санітарні вимоги до кулінарної обробки харчових продуктів» – « Гігієнічна оцінка якості харчових продуктів» Вивчення нового матеріалу       Для поглибленого вивчення тем програми Використовується на уроках професійно- теоретичної підготовки з професії   Вивчення нового матеріалу     Необхідна інформація для вивчення дисципліни згідно програми   Перевірка знань учнів при вивченні конкретної теми дисципліни   Додаткова інформація і можливість відпрацювання більш складних тем                
Свінтак О.П. Тестові завдання  з предмету «Організація виробництва» для олімпіади.   Тестові завдання  з предмету «Устаткування» для олімпіади.   Методична розробка уроку на тему: «Устаткування для нарізування  хліба і гастрономічних товарів»   Розробка матеріалів в електронному вигляді для проведення лабораторно-практичних  робіт №2.   Розробка матеріалів в електронному вигляді для проведення лабораторно-практичних  робіт №3. Поглиблення знань учнів з тем програми             Вивчення нового матеріалу     Використовується на уроках професійно- теоретичної підготовки з професії                     Необхідна інформація для вивчення дисципліни згідно  програми                 Необхідна послідовність виконання лабораторно-практичних робіт          
Гой К.Л. Створення відео з тем:   -« Приготування фондю» – «Приготування суші» – «Приготування мантів» Використовується на уроках виробничого навчання та позакласних заходів     Для вивчення та поглиблення знань учнів та вивчення новітніх виробничих технологій    
Мокрицька Л.В.         Тестові завдання для контрольної роботи на тему: «Класифікація перших страв».   Тестові завдання для контрольної роботи на тему: «Технологія приготування котлетної маси з м’яса та напівфабрикатів з неї».   Створення  відео-уроку на тему : « Механічна та теплова обробка м’яса»   Використовується на уроках виробничого навчання   Контроль рівня знань учнів           Вивчення нового матеріалу згідно з розряду Для вивчення та поглиблення знань учнів та вивчення новітніх виробничих технологій    
Щербакова О.О. Тестові завдання з тем : -« Кулінарна обробка  овочів, грибів» – «Механічна кулінарна обробка м’яса та сільськогосподарської птиці»   Презентація на тему : «Страви та гарніри з овочів».   Методична розробка на тему : «Види глінтвейну. Технологія  приготування» Використовується на уроках виробничого навчання   Контроль рівня знань учнів   Для поглибленого вивчення тем програми   Для вивчення та поглиблення знань учнів та вивчення новітніх виробничих технологій  
Озерова О.О. Розробка уроків в електронному вигляді з професії  Кухар (рівень кваліфікації – ІV розряд)   Розробка уроків в електронному вигляді з професії  Бармен (рівень кваліфікації – ІV розряд) Використовується на уроках виробничого навчання   Вивчення нового матеріалу згідно з розряду   Необхідна інформація для вивчення дисципліни згідно  програми    
  • Вивчення, узагальнення та впровадження актуального педагогічного та виробничого досвіду.
  Автор, категорія\звання, назва   Дата, номер протоколу затвердження метод. ком.   Коротка анотація
Пастушенко С.С. викладач спец. предметів з професій Кухар. Бармен. Спеціаліст І категорїї    
-Альбом з розробками уроків професійно-теоретичної підготовки  з професії «Кухар» рівень кваліфікації  ІІІ розряд Протокол № 7  від 27.02 2019 Розгорнуті плани конспекти уроків професійно-теоретичної підготовки    з додатками  
Гой К.Л. майстер в/н  14 т.р., пед.звання  «майстер в/н   ІІ категорії»        
-Альбом з розробками уровів виробничого навчання з професії «Кухар» рівень кваліфікації IVрозряд Протокол № 7  від 27.02 2019   Розгорнуті плани конспекти уроків виробничого навчання з додатками  
Свінтак О.П. викладач спец. предметів з професій Кухар. Спеціаліст І категорїї      
-Альбом з розробками  лабораторно-практичних робіт Протокол № 7  від 27.02 2019 Інструкційні картки, маршрутні карти , тестові завдання

4. Участь педагогічних працівників навчального закладу в обласних заходах

П.І.Б. пед. працівника   Рівень та назва заходу, конкурсу, змагань тощо   Результат участі     Фефелова Ю.М. Участь в обласній виставці до Дня міста Участь у підготовці учнів до Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності.   Участь у роботі. Представлення експонатів з професії «Кухар» Проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності.           Пастушенко С.С. Виступ на засіданні обласної методичної секції з доповіддю «Використання інноваційних технологій та проектів на уроках». Участь у підготовці учнів до Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності. Підготовка учнів до Всеукраїнського конкурсу «Вест-кухар» Обмін досвідом         Проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності.   Участь учнів  Лемещенко С., Ланнік Г., Костомарова К.(І місце)   Щербакова О.О. Участь на засіданні обласної методичної секції з майстер-класом по приготуванню  коктейлів «Глінтвейн», «Космополітен» Обмін досвідом     Гой К.Л. Участь на засіданні обласної методичної секції проведення майстер-класа з приготування м’ясного фондю «Бургіньон»   Участь у підготовці учнів до Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності.   Обмін досвідом         Проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності.         Озерова О.О. Участь у підготовці учнів до Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності.   Участь в І етапу проекту «Освіта. Професія. Кар’єра», ініціатором якого є департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації Проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності.     Демонстрація страв з використанням сучасних технологіями оформлення   Мокрицька Л.В.   Участь на засіданні обласної методичної секції з майстер-класом по приготуванню коктейлів «Глінтвейн», «Космополітен»   Участь в І етапу проекту «Освіта. Професія. Кар’єра», ініціатором якого є департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації   Обмін досвідом           Демонстрація страв з використанням сучасних технологіями оформлення   Свінтак О.П. Участь у підготовці учнів до Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності.   Проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності.  

5. Моніторинг навчальних досягнень учнів із професійно-теоретичної підготовки.

П.І.Б. пед. працівника група Кільк. учнів Атест. Не атест. Початковий Середній Достатній Високий
Кільк. % Кільк. % Кільк. % Кільк. %
Облік, калькуляція та звітність
Фефелова Ю.М. гр. 191 27 27 13 48 11 41 3 11
Фефелова Ю.М. гр. 291 27 27 11 41 12 44 4 15
Фефелова Ю.М. гр. 391 24 24 14 58 6 25 4 17
Фефелова Ю.М. гр.4 19 19 1 5 8 42 6 32 4 21
Гігієна та санітарія виробництва
Фефелова Ю.М. гр.191 26 26 3 12 12 46 7 27 4 15
Фефелова Ю.М. гр.291 26 26 1 4 10 39 11 42 4 15
Фефелова Ю.М. гр.4 17 17 1 6 5 29 8 47 3 18
Професійна етика і психологія
Фефелова Ю.М. гр.391 24 24 1 4 13 54 6 25 4 17
Фізіологія харчування
Фефелова Ю.М. гр.291 26 26 1 4 9 35 12 46 4 15
Фефелова Ю.М. гр.391 24 24 13 54 6 25 5 21
Технологія приготування їжі
Пастушенко С.С. гр.191 26 26 12 46 11 42 3 12
Пастушенко С.С. гр.291 26 26 8 31 17 65 2 8
Пастушенко С.С. гр.4 16 16 6 38 8 50 2 12
Організація обслуговування
Пастушенко С.С. гр.391 24 24 8 33 12 50 4 17
Кулінарія харчових страв
Пастушенко С.С. гр.391 24 24 7 29 11 46 6 25
Технологія приготування коктейлів та напоїв
Пастушенко С.С. гр.391 24 24 1 4 10 42 10 42 3 12
Устаткування
Свінтак О.П. гр.191 26 26 2 8 13 50 10 38 1 4
Свінтак О.П. гр.291 27 27 11 41 14 52 2 7
Свінтак О.П. гр.4 17 17 1 6 6 35 6 35 4 24
Організація виробництва
Свінтак О.П. гр.191 26 26 2 8 9 35 13 50 2 8
Свінтак О.П. гр.291 26 26 8 31 17 65 1 4
Свінтак О.П. Гр. 4 17 17 1 6 4 24 7 41 5 29  
Охорона праці
Свінтак О.П. гр.191 26 26 10 38 13 50 3 12
Свінтак О.П. гр.4 19 19 6 32 7 36 6 32
Торгово- технологічне обладнання
Свінтак О.П. гр.391 24 24 6 25 12 50 6 25

Із професійно-практичної  підготовки.

П.І.Б. пед. працівника група Кільк. учнів Атест. Не атест. Початковий Середній Достатній Високий
Кільк. % Кільк. % Кільк. % Кільк. %
Щербакова О.О. гр. 191 26 26 12 46 12 46 2 8
Гой К.Л. гр.291 26 25 1 3 12 12 46 10 38
Озерова О.О. гр. 391 24 24 12 50 7 29 5 21
Мокрицька Л.В. гр. 4 17 17 6 35 9 53 2 12  

6. Участь у методичних виставках.

          1. На училищному рівні –  Тиждень професії «Кухар» ; “День відкритих дверей”.

7. Загальний  висновок про результативність методичної роботи.

У 2018-2019 н.р. робота методичної комісії викладачів і майстрів в/н професії «Громадського харчування та обслуговування» здійснювалася відповідно до Закону України  «Про освіту», а також відповідно до завдань, визначених  у наказі ВПУС « Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами в 2018-2019 н.р.»

Роботу було спрямовано на реалізацію проблемної теми училища  «Формування ключових компетентностей учнів засобами поліпредметного змісту освіти»,  та методичної комісії  «Формування компетентностей продуктивної творчої діяльності учнів на уроках теоретичного і виробничого навчання»

Підсумком роботи викладачів і майстрів виробничого навчання є професійне зростання, покращення рівня знань учнів, а також виховання творчих особистостей, самостійності, відповідальності майбутнього покоління.