Звіт методичної комісії викладачів і майстрів в/н зварювальних професій та циклової комісії професійно-практичної підготовки з напрямку “Зварювальне виробництво” за 2018-2019 навчальний рік.

1. Навчально-методична робота творчих груп на рівні навчального закладу.

Кількість працівників у творчій групі     Назва проблеми Результати роботи
  Протягом визначеного періоду   Протягом року
9 пед. працівників (3 викладача 6 майстрів в/н) « Формування професійних компетентностей учнів з професії «Електрогазозварник» з урахуванням регіонального компоненту» 1. Участь  в психолого -педагогічному семінарі- практикумі з проблеми: « Сучасні освітні стратегії». 2. Участь в майстер –класі « методико –психологічний аспект проведення уроків у формі диспуту та дебатів». 3. Участь в методичному практикумі  « Сучасний учень і шляхи взаємодії». 4. Участь в семінарі « Проектуємо продуктивний урок». 5. Участь в круглому столі  «Педагогічне спілкування – ефективний метод навчання та виховної діяльності». 6. Участь в психолого – педагогічному семінарі з елементами флеш – тренінгу  « Вплив успіху педагога на розвиток життєвої компетентності учнів». 7. Проведення тематичних годин у гуртожитку з використанням мультимедійних засобів. 8. Робота над навчальними планами і робочими програмами на 2019-2020 н.р. по стандартам СП(ПТ)О 7212.С.28.00-2018 Професія:Електрогазозварник,  СП(ПТ) О 7212.С25.11-2017 « Ел. зварник на автоматичн. та напівавтомат машинах». 9. Робота над навчальними планами і робочими програмами на 2019 -2020 н.р. по Стандартам СП(ПТ) О 8284.С30.10-2018 Професія: Складальник корпусів металевих суден. 1. Впровадження нових технологій і методів навчання. 2. Взаємовідвідування уроків членів МК та ЦК 3. Розробка методичних рекомендацій.

2. Створення та використання у навчальному процесі електронних підручників, посібників, навчальних фільмів.

  Автор     Назва     Призначення     Анотація   Де і ким випробовано
Лихачов С. М.         1. Розробка ілюстрованих посібників на 2019-2020н.р. по темам: – « Формуючі керамічні підкладки»; – « Зварювання труб»; -« Зварювальні матеріали»;           2. Розробка роздаткового матеріалу по темам: Типи зварних з`єднань по ГОСТ14771-79;Типи зварних з`єднань по ГОСТ8713-80;Технічне обслуговування напівавтоматів;Розробка ескізів меблів ( металевий каркас) для облаштування методичного кабінету. 3. Робота над навчальними планами і робочими програмами на 2019 -2020 н.р. по Стандартам СП(ПТ) О 7212.С.28.00-2018 Професія:Електрогазозварник,  СП(ПТ) О 7212.С25.11-2017 « Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах». Вивчення нового матеріалу       Використовується на уроках професійно- теоретичної підготовки з професії   Стисла ілюстрована демонстрація тем дисципліни, згідно з програмою                
Афанасенко Г. М. 1. Розробка методичного посібника для учнів з професії « Складальник корпусів металевих суден»  з теми  « Слюсарні роботи». 2. Розробка плакатів з предмету « конструкція корпусу судна»: – конструкція палуб і платформ; – алгоритм описання конструкції секції; – конструкція переборок. 3. Узагальнення досвіду роботи з дисциплін професійно – теоретичної підготовки: 1. Інформаційно-комунікаційні технології як перспективний напрям підвищення ефективності уроку.  2.  Сучасні засоби інформаційно-комунікаційних технологій на уроках спецтехнології. 3. Розробка тестів з спецтехнології, професія: СКМС. 4. Методична розробка уроків  з  конструкції корпусу судна. 5. Методична розробка уроків з спецтехнології, професія СКМС. 6. Розробка позакласного заходу з використанням тренінгових технологій. 7. Робота над навчальними планами і робочими програмами на 2019 -2020 н.р. по Стандартам СП(ПТ) О 8284.С30.10-2018 Професія: Складальник корпусів металевих суден. Вивчення нового матеріалу       Вивчення нового матеріалу згідно  розряду   Необхідна інформація для вивчення дисципліни згідно програми         Необхідна інформація для вивчення дисципліни згідно  програми                         Необхідна інформація для вивчення дисципліни згідно  програми                  
Котляр В. Е. 1.Робота над навчальними планами і Робочими програмами на 2019 -2020 н.р. по Стандартам СП(ПТ) О 7212.С.28.00-2018 Професія:Електрогазозварник, ( III розряд). 2. Розробка програми навчання майстрів в/н « Безпечне поводження з балонами з стиснутими газами». 3. Робота в творчій групі по розробці творчих завдань для випускної групи, професія: «Електрогазозварник».( група 2). 4. Виготовлення плакатів з Т/Б « Засоби індивідуального захисту», « Колективні засоби захисту».       Необхідна інформація для вивчення дисципліни згідно  програми            
Григор`єв А.П. 1.Розробка конспектів уроків виробничого навчання спеціальність «Складальник корпусів металевих суден». 2.Розробка інструкційно – технологічних карт з тем програми для СКМС II розряду   та СКМС III розряду. 3.Розробка детальної програми виробничої практики  для СКМС, переліку перевірочних робіт для II –III розряду, СКМС. 4. Розробка детальної програми виробничої практики  для електрогазозварників, переліку перевірочних робіт для II –розряду, електрогазозварник.   Використовується на уроках виробничого навчання         Використовується на  виробничому навчанні   Використовується на  виробничому навчанні                 Перелік операцій виробничого навчання   Перелік операцій виробничого навчання  
Гордійчук А. Ф.         1.Робота в творчій групі по розробці творчих завдань для випускної групи, професія: «Електрогазозварник».( група 2). 2. Розробка інструкційно – технологічних карт з тем програми, професія електрогазозварник.     Державна кваліфікаційна атестація Завдання на творчу роботу.  
Полупанов В. О.     Розробка детальної програми виробничого навчання для електрогазозварників, переліку перевірочних робіт.   Використовується на  виробничому навчанні Перелік операцій виробничого навчання  
Гандрабура І. В.         Узагальнення досвіду роботи. Розробка уроків виробничого навчання. Професія Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах, 2 –розряд. 2. Розробка інструкційно –технологічних карт уроків в/н.   3. Поповнення конспектів уроків виробничого навчання. Використовується на уроках виробничого навчання     Вивчення нового матеріалу, узагальнення  навичок навчальних досягнень учнів згідно розряду  
Юськов В. М. 1. Розробка уроків виробничого навчання. Професія Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 2 –розряд. 2. Розробка інструкційно –технологічних карт уроків в/н.   3. Поповнення конспектів уроків виробничого навчання .     Використовується на уроках виробничого навчання      
Дружинський А.І. Доопрацювання завдань для виконання звіту з переддипломної практики. Доопрацювання завдань для виконання звіту з технологічної практики. Використовується  для оформлення звіту з переддипломної практики  та технологічної практики. Перелік матеріалів необхідних для оформлення звіту.  

3. Вивчення, узагальнення та впровадження актуального педагогічного та виробничого досвіду.

  Автор, категорія\звання, назва   Дата, номер протоколу затвердження метод. ком.   Коротка анотація
Юськов В.М. Узагальнення досвіду роботи. Розробка уроків виробничого навчання. Професія Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 2 –розряд.       2019 Розробка уроків виробничого навчання
Гандрабура І.В. Узагальнення досвіду роботи. Розробка уроків виробничого навчання. Професія Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 2 –розряд.     2019 Розробка уроків виробничого навчання
Афанасенко Г.М. Узагальнення досвіду роботи з дисциплін професійно – теоретичної підготовки: 1. Інформаційно-комунікаційні технології як перспективний напрям підвищення ефективності уроку.  2.  Сучасні засоби інформаційно-комунікаційних технологій на уроках спецтехнології.   2019 Використання ІКТ для вивчення, закріплення, удосконалення, знань,умінь, навичок та оцінювання навчальних досягнень учнів  
Лихачов С.М. « Розробка творчих робіт для випускних груп. Професія електрогазозварник. 2019   Ескізи творчих робіт, фотослайди, пояснювальна записка.  

4. Участь педагогічних працівників навчального закладу в обласних заходах

П.І.Б. пед. працівника Рівень та назва заходу, конкурсу, змагань тощо Результат участі     Гандрабура І.В. Участь в  обласному засіданні методичної секції викладачів предметів професійно – теоретичної підготовки та майстрів в/н зварювальних професій. ( ВПУС). Участь в  обласному засіданні методичної секції викладачів предметів професійно – теоретичної підготовки та майстрів в/н зварювальних професій ( ДНЗ « Южноукраїнський професійний ліцей»).   Доповідь на тему: «Використання сучасних засобів навчання для проведення уроків в/н в групі професія « Електрогазозварник». Участь у роботі.     Доповідь на тему: « Мотиваційні компоненти на уроках в/н».           Лихачов С.М. 1.Участь в  обласному засіданні методичної секції викладачів предметів професійно – теоретичної підготовки та майстрів в/н зварювальних професій.( ВПУС). 2. Участь в  обласному засіданні методичної секції викладачів предметі професійно – теоретичної підготовки та майстрів в/н зварювальних професій ( ДНЗ « Южноукраїнський професійний ліцей»). Підготовка учня та участь в обласній олімпіаді теоретичної підготовки учнів зварювальних професій ПТНЗ. Доповідь на тему: « Виконання творчих робіт в випускних групах, професія : « Електрогазозварник».       Доповідь на тему: « Мотиваційні компоненти освітньої діяльності».             I місце -_Бенюх А. ( грамота)       Афанасенко Г.М. 1.Участь в  обласному засіданні методичної секції викладачів предметів професійно – теоретичної підготовки та майстрів в/н зварювальних професій.( ВПУС). 2. Виступ на педагогічних читаннях.     Участь в круглому столі « Тенденції і виклики сучасного ринку праці». Доповідь на тему: «Впровадження інноваційних технологій в навчальному процесі при підготовці  кваліфікованих робітників з професій зварювального профілю».   Тема: « Використання ІКТ для вивчення, закріплення, удосконалення знань, умінь, навичок навчальних досягнень учнів». Участь у роботі. Котляр В.Е. Участь в семінарі з охорони праці. Доповідь на тему: « Техніка безпеки і виробнича санітарія на сучасному виробництві».

5. Моніторинг навчальних досягнень учнів із професійно-теоретичної підготовки.

П.І.Б. пед. працівника група Кільк. учнів Атест. Не атест. Початковий Середній Достатній Високий
Кільк. % Кільк. % Кільк. % Кільк. %
Лихачов С. М.  гр. 121 30 30 29 96,7 1   3,3
Лихачов С. М. гр. 221 28 28 26 92,8 1 3,6 1 3,6
Лихачов С. М. гр… 321 25 25 18 72 7 28
Лихачов С. М. гр.. 421 14 14 8 57 6 43
Котляр В. Е. гр.. 2 18 18 7 38,9 11 61,1
Афанасенко Г. М. гр.. 3 14 14 3 21,4 10 71,4 1 7,1

Із професійно-технічної підготовки.

П.І.Б. пед. працівника група Кільк. учнів Атест. Не атест. Початковий Середній Достатній Високий
Кільк. % Кільк. % Кільк. % Кільк. %
Гандрабура І.В. гр. 121 30 30       5 16,7 17 56,7 8 26,6
Юськов В.М  гр. 221 25 25       13 52 12 48
Полупанов О.В. гр. 321 25 25       10 40 15 60
Гордійчук А. Ф. гр. 2 18 18       1 5,6 9 50 8 44,4  
Григор`єв А.П. гр. 3 14 14       4 28,6 10 71,4

6. Участь у методичних виставках.

На училищному рівні –  Тиждень зварювальних професій, “День відкритих дверей”.

7. Загальний висновок про результативність методичної роботи.

У 2018-2019 н.р. робота методичної комісії викладачів і майстрів в/н зварювальних професій та циклової комісії професійно-практичної підготовки з напрямку “Зварювальне виробництво” здійснювалася відповідно до Закону України  «Про освіту», а також відповідно до завдань, визначених  у наказі ВПУС « Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами в 2018-2019 н.р.»

Роботу було спрямовано на реалізацію проблемної теми училища  та методичної комісії «« Формування професійних компетентностей учнів з професії «Електрогазозварник» з урахуванням регіонального компоненту».

 Підсумком роботи викладачів і майстрів виробничого навчання є професійне зростання, покращення рівня знань учнів, а також виховання творчих особистостей, самостійності,відповідальності майбутнього покоління.