Спеціальність за якою здійснюється підготовка на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Додаток 1

до Правил прийому на навчання

до вищого професійного училища

суднобудування м. Миколаєва

для здобуття освітньо-кваліфікаційного

рівня: фаховий молодший бакалавр

на 2022 рік

(пункт 3 розділу ІІ)

 

 

Спеціальність за якою здійснюється підготовка

на здобуття  освітньо-кваліфікаційного рівня: фаховий молодший бакалавр

Шифр

галузі

Галузь знань Код

спеціальності

Найменування спеціальності Спеціалізація Ліцензійний обсяг
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка Зварювальне виробництво 15