Звіт директора училища за 2017-2018 навчальний рік

У 2017-2018 навчальному році ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ СУДНОБУДУВАННЯ м. МИКОЛАЄВА (далі ВПУС м. Миколаєва), керуючись чинним законодавством про освіту, перспективним планом училища на навчальний рік, наказами і рекомендаціями Міністерства освіти та науки України, Департаменту науки і освіти Миколаївської облдержадміністрації, Статутом училища, договорами  про спільну роботу з підприємствами – замовниками робітничих кадрів виконувало свою головну задачу – підготовку кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів за наступними професіями та спеціальностями:

– Електрогазозварник;

– Електрогазозварник. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах;

– Машиніст крана (кранівник);

– Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування;

– Кухар. Бармен;

– Кухар;

– Прикладна механіка.

План набору учнів на 2017-2018 н.р. до ВПУС м. Миколаєва було виконано на 79%. До навчання прийнято 143, що на 32 особи менш ніж у минулому році. Набір у групу з підготовки молодших спеціалістів не оголошувався. Станом на 1 вересня 2017 року в училищі навчалось 349 учнів.

 

    Таблиця №1: Обсяги виконання регіонального замовлення щодо прийому учнів у 2017 році (станом на 01.10.2017)
Найменування професії/спеціальності на базі повної середньої освіти на базі базової загальної освіти
Електрогазозварник 29  
Кухар 19  
Електрогазозварник. Електрозварник на автоматичних і напівавтоматичних машинах   30
Машиніст крана (кранівник)   21
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування   19
Кухар. Бармен   25
Всього 48 95
Разом 143

Загальна кількість учнів станом  на 1 жовтня 2017 року становила 359 осіб, на 17 осіб менш ніж у 2016 році.

Таблиця №2: Відрахування  учнів протягом року

№ з/п № групи майстер в/н кл. керівник Загальна кількість відрахованих Рейтинг Причини відрахування
не приступили до занять порушення навчальної дисципліни та правил внутрішнього розпорядку зміна місця проживання повернення до школи, переведення до іншого навчального закладу за власним бажанням невиконання навчальних планів і програм дострокове випуск
1 2 Гордійчук А.Ф. 6 6 3 1 2
2 5 Мокрицька Л.В. 9 7 1 1 3 3 1
3 121 Григорьєв А.П., Юськов В.М. Мишелова Н.В. 4 4 4
4 131 Король В.М. 2 3 1 1
5 171 Бистрова Л.Є. 5 5 2 3
6 191 Гой К.Л. 4 4 1 2 1
7 221 Полупанов В.О. Логвіна І.Є. 1
8 231 Меркулава Ж.Ю. Конотопцева Л.С. 1 2 1
9 271 Михайличенко А.С. Горячева І.В. 2 3 2
10 291 Озерова О.О. Мезінова О.В. 1 2 1
11 321 Гандрабура І.В. Прилепіна Т.Л. 2 3 2
12 331 Ушакова Н.М. 2 3 1 1
13 371 Зайцев С.Ю. Чугунова Т.Ф. 1 2 1
14 391 Щербакова О.О. Пастушенко С.С. 1
15 521 Дружинський А.Ф. 1 2 1
Всього: 40   3   5 11 9 10 2
                                                       2016-2017 48   2 3 7 9 22 1
                                                       2015-2016 48   2 3 5 15 10 12 1
                                                  2014-2015 47                

 

 

Таблиця №3:Результати навчання

№ з\п № групи Кількість випускників Дипломи Свідоцтва Довідка Атестати
1 2 26 23 3
2 5 1 1
3 321 25 22 3 25
4 331 21 19 2 19
5 371 16 16 16
6 391 22 18 4 22
7 521 11 10 1
Всього: 2016-2017 122 108 13 1 82
минулий рік: 2016-2015 137 128 9   71
Порівняння з минулим роком -15 -20 +4 +1 +11
2015-2016 148 143 5   68

 

Таблиця №4: Навчальні досягнення випускників 2017-2018 н.р. за результатами ДКА

№ з/п № гр., професія Рівні навчальних досягнень
Середній % Достатній % Високий %
1 2 Електрогазозварник 12 (46%) 11 (42%)
2 321 Електрогазозварник. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 6 (24%) 13 (52%) 3 (12%)
3 331 Машиніст крана (кранівник) 18 (82%) 2 (9%)
4 371  Електромонтер з ремонту та обслуговуванню електроустаткування 7 (44%) 9 (56%)
5 391 Кухар. Бармен 9 (38%) 9 (38%)
6 131 Прикладна механіка 5 (45%) 4 (36%) 1 (9%)
   
В середньому в 2017-2018 н.р.       25 (23%) 60 (54%) 14 (13%)

 

Таблиця №5:  Порівняння навчальних досягнень випускників з минулими роками

Рік навчання Рівні навчальних досягнень
Середній, % Достатній, % Високий, %
2013-2014 56 (30,7 %) 86 (53,9 %) 28 (15,4 %)
2014-2015 27 (20 %) 63 (47%) 32 (33%)
2015-2016 32 (27%) 72 (53%) 24 (20%)
2016-2017 26 (24%) 64 (55%) 27 (21%)
2017-2018 25 (23%) 60 (54%) 14 (13%)
Порівняння з минулим роком              -1% -1% – 8%

 

60% випускників виконували творчі дипломні роботи. Бригадами учнів зі зварювальних професій виготовлені віконні решітки, учнівські столи, стелажі, макет пам’ятного знаку училища, підвісна лавка, декоративна лавка, у навчальному барі, для переодягання учнів у робочий одяг, виготовлено ширму, виконано капітальний ремонт кабінок газових постів.  Випускники з професії Електромонтер з ремонту та обслуговуванню електроустаткування виготовили демонстраційній стенд «Регулювання чистоти обертів двигуна», монтаж освітлення макету пам’ятного знаку училища, здійснили монтаж реверсивного пуску двигуна та тросової проводки кабелю. Учні за професією Кухар. Бармен виготовляли муляжі різних страв та напоїв, створили презентації та демонстраційні сервіровані столи.

Таблиця №6: Навчальні досягнення випускників – молодших спеціалістів за результатами ДКА

 

№ гр., спеціальність Навчальний рік Бали
Три, % Чотири, % П’ять,  %
521 Зварювальне виробництво 2015-2016 3 (20%) 5 (33%) 7 (47%)
2016-2017 5 (45%) 6 (55%)
131 Прикладна механіка 2017-2018 5 (45%) 4 (36%) 1 (9%)
Порівняння з минулим роком -2 (19%) + 1 (9%)

 

Таблиця №7: Навчальні досягнення учнів за результатами державної підсумкової атестації

 

№ з/п Предмет ПІБ викладача № групи Рівні навчальних досягнень
початковий середній достатній високий
1 Історія України Мезінова О.В. 321 3 (12%) 11(44%) 12 (46%)
2 331 6 (29%) 15 (71%)
3 371 2 (17%) 10 (83%)
4 391 4 (20%) 6 (30%) 10 (50%)
5 Біологія Прилепіна Т.Л. 331 7 (44%) 9 (56%)
6 Іноземна мова Борщ Ю.О. 391 7 (32%) 13 (59%) 2 (9%)
7 Фізика Чугунова Т.Ф. 371 10 (63%) 6 (37%)
8 331 3 (60%) 2 (40%)
9 Математика Балог С.А. 321 3 (12%) 12 (48%) 10 (40%)
10 Конотопцева Л.С. 371 4 (100%)
11 Українська мова Логвіна І.Є. 331 4 (19%) 9 (43%) 8 (38%)
12 Українська мова (ЗНО) 371 10 7 1
13 391 15 4 3
14 Горячева І.В. 231 21 7
15 321 19 6
2017-2018
2016-2017 42 (21%) 80 (41%) 66 (33%) 9 (5%)

 

Таблиця №8: Підсумки працевлаштування

 

 

№ з/п

№ гр., професія Кількість випускників Всього працевлаштовано з них за професією Продовжили

навчання

Знаходяться у відпустці по догляду за дитиною, на лікарняному по вагітності У

ВСУ

Кіл-сть % Кіл-сть % Кіл-сть % Кіл-сть % Кіл-сть %
1 2 Електрогазозварник 26 24 92 22 85
2 321 Електрогазозварник. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 25 7 28 7 28 14 56
3 331 Машиніст крана (кранівник) 21 19 95 19 95 1 5
4 371  Електромонтер з ремонту та обслуговуванню електроустаткування 16 10 62 6 37 3 19 1 6
5 391 Кухар. Бармен 22 18 82 16 73 1 5
6 131 Прикладна механіка 11 6 55 6 55 3 27
В середньому по училищу: 121 84 70 76 62 20 19 2 1,6 0 0
2016-2017 137 85 63 80 58 15 11 6 4 1 0,7
2015-2016 141 84 60 77 55 33 23 1 0,7 2 1,4

 

В училищі загальний склад педагогічного колективу  складав 47 осіб, з них 31 жінка (66 %). Протягом року звільнилося 1 майстер виробничого навчання, 1 психолог та 1 соціальний педагог. Плинність кадрів складає 6%. У 2017-2018 н.р. згідно річного плану роботи пройшли стажування на підприємствах міста 8 майстрів виробничого навчання: Бистрова Л.Є., Гой К.Л., Щербакова О.О., Озерова О.О., Ушакова Н.М., Мокрицька Л.В., Король В.М., Дружинський А.І.

У минулому році було атестовано 5 педпрацівників: Лемещенко Т.В.. –  вища категорія, Чугунова Т.Ф..-  вища категорія, старший викладач, Фефелов Д.В. –  вища категорія, старший викладач, Щербакова О.О.. – 14 тарифний розряд, Озерова О.О.12 тарифний розряд. Курси підвищення кваліфікації на базі МОІППО пройшли 6 осіб.

 

 

Протягом року працювало 6 методичних комісії:

 1. Гуманітарно-суспільних дисциплін.
 2. Природничо-математичниго циклу.
 3. МК викладачів і майстрів в/н професій громадського харчування та обслуговування.
 4. Зварювальних професій.
 5. МК викладачів і майстрів в/н професій енергетичного та машинобудівного профілю.
 6. Фізичної культури та Захисту Вітчизни.

За 2017-2018 навчальний рік було проведенно:

Конкурс до Дня української писемності – 9 листопада (“Сила слова”).

Семінари «Створення ситуації успіху на уроках і позакласних заходах», «Розвиток інтелекту на уроках»

Робота творчих груп «Особливості соціалізації в умовах євроінтеграції сучасної освіти», «Фактори педагогічного впливу на розвиток соціальної зрілості особистості»

Психологічний тренінг «Розвиток комунікативних умінь і навичок педагогів»

Методичний тиждень “Щиро ділюся своїм досвідом” – квітень.

Робота над проектом “Педагогічний моніторинг” – 2015-2020 навчальні роки.

Робота над проектом “Плекаємо творчого педагога” – 2018

Методичні виставки – листопад, квітень.

Пішохідні квести – грудень, лютий, квітень.

Олімпіади із загальноосвітніх дисциплін – вересень-жовтень.

Предметні тижні – 2.

Тижні професій – 3.

Конкурси професійної майстерності – машиністи крана

Робота з обдарованими учнями – творчі проекти.

Участь в І турі обласної олімпіади Академії гардемаринів МУК з англійської мови – 25 березня.

Участь у 8 Всеукраїнській грі з англійської мови “Пазл”.

2018 н.р. – узагальнення роботи над єдиною методичною проблемою училища «Інноваційний підхід до становлення особистості учнів і педпрацівників засобами технологій творчого мислення».

Відповідно до Наказу департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації №425 від 11.06.2018 року «Про створення Навчально-практичного центру з професій: Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустановок. Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж. Електромонтажник силових мереж та електроустаткування  наказом директора вищого професійного училища суднобудування м. Миколаєва  створений Навчально-практичний центр на базі  вищого професійного училища суднобудування

м. Миколаєва.  Протягом літа 2018 року у двох кабінетах навчально-практичного центру зроблений поточний ремонт, а саме:

 • замінено сантехнічне обладнання;
 • замінено 50м електропроводки;
 • відремонтовані стіни, підлога та стеля;
 • встановлено18-ть нових світильників;
 • оновлено розетки та вимикачі;
 • встановлено 3-и нових прибори обігріву.

В планах на 2018-2019 н.р. провести державні закупівлі необхідних інструментів та обладнання, його встановлення та  розробка навчальної документації необхідної для роботи Центру.

В навчальному закладі створено кабінет для профорієнтації. У цьому приміщені зроблено капітальний ремонт та встановлені нові меблі.

У лабораторію з обладнання електричного зварювання плавленням придбали керамічну плитку для підлоги.

В училищі проводилась робота з удосконалення матеріально-технічної бази. В навчальні кабінети придбано нові дошки та фліпчати. Спортивний зал поповнено 20ма м’ячами, волейбольною сіткою та антенами, 3-ма тенісними сітками, кульками 4-ма ракетками для настільного тенісу.

Для вдосконалення мережі Інтернет придбано і встановлено  маршрутизатор, мережевий комутатор та інше обладнання.

Для покращення биту мешканців гуртожитку  закуплено наступне: душ-піддон, 2-а бойлери, електричні плити, постільні речі та м’який інвентар.

Загалом  на утримання училища та розвиток навчально-матеріальної бази було витрачено 50019,00 грн. із загального фонду та 257436,00 грн.  із спеціального фонду.

В училищі основними пріоритетами виховання є виховання на основі  загальнолюдських та національно-патріотичних цінностей. Всі виховні заходи та постійна щоденна робота педагогічного колективу училища спрямована на досягнення даної мети.

Соціально-психологічний супровід навчально-виховного процесу в училищі здійснюють практичний психолог та соціальний педагог. За 2017-2018 навчальний рік у училищі навчалося 34 учні з категорії дітей-сиріт (10% від загального контингенту), 37 учнів з багатодітних сімей (11%), 140  учнів з неповних сімей, 29 напівсиріт, 11 учнів – діти учасників АТО.

Всі напрямки виховної роботи взаємопов’язані, що забезпечує безперервність процесу виховання як на заняттях, так і в позаурочний час.

У 2017-2018 навчальному році в  училищі відбувся ряд заходів, спрямованих на реалізацію напрямів виховної роботи.

Пріоритетним напрямом виховної роботи  в училищі є патріотичне виховання.

Так першого вересня проведені святкова лінійка та єдиний перший урок «Україна – це Європа!» в актовій залі училища;

Протягом вересня  для учнів І курсу, проведені екскурсії в музей-меморіал  «Подвиг Ольшанців у Великій Вітчизняній війні» та в музеї міста Миколаєва

6 вересня 2017 року педагоги та учні нашого закладу взяли участь у виставці, присвяченій Дню міста. Училище представило дві експозиції, одну у складі Корабельного району, а іншу від Управління освіти Миколаївської міської ради.

21 вересня 2017 року на спортивному майданчику училища проходила військово-спортивна гра “Соколята”для учнів, що проживають у гуртожитку.

14 жовтня 2017 року  на базі міського Будинку учителя проходи конкурс  української сучасної патріотичної поезії ім. В.Бойченка. Організатор конкурсу Народний рух України. У конкурсі брали участь понад 150 учнів шкіл, закладів професійної освіти, коледжів та ВНЗ  з усієї області. Від нашого училища участь у конурсі взяли Ланнік Ганна та Лемещенко Софія, учениці 291 групи під керівництвом викладача української мови та літератури Логвіної Ірини Євгенівни. Дівчата декламували вірші Ліни Костенко. За результатами конкурсу Лемещенко Софія посіла друге місце.

В період з 14 по 20 жовтня в училищі проводився тиждень військово-патріотичного виховання, приурочений до Дня Захисника України.  19 жовтня в гості до нашого училища завітала Козацька громада Корабельного району на чолі з отаманом Параскуном Сергієм Миколайовичем.  З учнями були проведенні козацькі розваги з таких видів спорту як: стрільба по мішені, елементи рукопашного бою, бій на шаблях та інші.

До Дня визволення України від німецько-фашистських загарбників в училищі відбувся урок-реквієм «Пам’ять вічна».

До Дня писемності та мови уже другий рік поспіль в училищі проводиться конкурс сучасної патріотичної поезії «Сила слова» в якому беруть участь і учні шкіл Корабельного району.

04-17 листопада 2017 року у Миколаївській загальноосвітній школі №1 імені Олега Ольжича пройшли V Всеукраїнські молодіжні Ольжичеві читання «Державу не твориться в будучині, державу будується нині», участь в яких взяли старшокласники і студенти із 13 областей України. Училище представляла Костомарова Крістіна, учениця групи №291. В конкурсі робіт Крістіна посіла 2 місце.

21 листопада жителі Миколаєва відзначили четверту річницю початку Революції Гідності на Майдані Незалежності мітингом на Соборній площі Миколаєва у заході взяли участь учні та педагоги нашого училища.

Напередодні Дня Збройних Сил України у вищому професійному училищі суднобудування м. Миколаєва пройшли військово-спортивні змагання «Ну-мо,  хлопці!»

09 грудня 2017 року наш учень Смірнов Володимир був учасником  ІІІ (обласного) етапу VІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Т. Г. Шевченка та виборов третє місце.

У січні в училищі  проходять виховні заходи, присвячені пам’яті героїв Крут та Дню Соборності України.

До Дня вшанування  учасників бойових дій на території інших держав в училищі пройшли виховні години в групах та у гуртожитку.

12 лютого на базі будинку культури Корабельного району проводилось свято «Масляної», активними учасниками якого стали учні і педагоги нашого училища.

Урочисті заходи проводились і до Дня визволення міста Миколаєва, Дня пам’яті та примирення, Дня Перемоги, учні та педагоги училища взяли участь у загальноміських заходах, присвячених цим датам.

Постійно з учнями проводиться превентивна робота щодо  шкідливих звичок, протиправної поведінки, запобігання захворюванням та ін. Значна увага також приділяється формуванню здорового способу життя та військово-спортивній підготовці. З цією метою в училищі проведені такі заходи:

з 07 по 11 вересня в училищі  проведений олімпійський тиждень.

04-05 жовтня 2017 року на базі нашого училища Миколаївським фондом «Любисток» за підтримки Міжнародної організації з міграції проводився навчальний тренінг з підготовки тренерів у рамках проекту «Підвищення обізнаності вразливих дітей та молоді щодо безпечної міграції та працевлаштування в Миколаївській області». Від нашого навчального закладу в ньому взяли участь учениці 291 групи Костомарова Крістіна, Ланнік Ганна,  Лемещенко Софія та практичний психолог Чугунова Дарія Олексіївна. Протягом двох днів учні та педагоги вивчали поняття торгівлі людьми, методи й форми проведення профілактичної роботи, обговорювали актуальність даної проблеми в сучасному суспільстві та статистику подібних злочинів в Україні та світі.

09 грудня 2018 року у рамках Всеукраїнського тижня права в нашому училищі відбувся «Правовий брейн-ринг».

У квітні  в м. Миколаєві проходили змагання з міні-футболу серед учнів професійно-технічних навчальних закладів. Наші хлопці втретє стали переможцями цього турніру.

У квітні 2018 року проводились заходи до  Дня цивільного захисту В комплекс заходів входили евакуація, загальноучилищний урок з цивільного захисту та воєнізована естафета.

В училищі активно працює старостат. Лідери беруть участь у всіх загальноучилищних заходах, обласній школі лідера. На День учителя в училищі проведено день самоврядування, де учні самі проводили уроки, та слідкували за порядком на перервах.

Велика увага приділяється дозвіллю учнівської молоді. Працюють три спортивні гуртки, гурток «Художнє слово» та гурток «Військове триборство».

На всі свята для учнів організовуються веселі та цікаві заходи. Так з нагоди міжнародного жіночого дня було проведено конкурси «Нумо-дівчата!», «Міс Весняна красуня». На новорічні свята проведено новорічний квест, екологічний конкурс «Ялинка без ялинки», організований новорічний концерт та театралізоване колядування, традиційними в училищі стали й відзначення Хеллоуіна та Дня Святого Валентина.

Активну участь учні училища беруть в екологічних проектах нашого міста та Корабельного району. Постійно організовується прибирання учнями території училища та прилеглих до нього територій. В училищі також розташовано пункт прийму використаних елементів живлення.

Основним завданням профорієнтаційної роботи є формування контингенту учнів на наступний навчальний рік. З цією метою в училищі створено наказ «Про організацію профорієнтаційної роботи». Четвертий рік працює агітаційна палатка для роздачі рекламних матеріалів. Інформація про училище активно розповсюджується у мережі Інтернет, соціальних мережах Інстаграм, Фейсбук та Телеграм, У січні 2018 року створено новий сайт училища, який постійно поповнюється корисною та цікавою інформацією.

12 квітня 2018 року проведений День відкритих дверей. Крім того педагогічні працівники спільно з учнями  училища проводять профорієнтаційну роботу у  загальноосвітніх навчальних закладах міста та області. З 01 червня  2018  року організована робота приймальної комісії.

Одним з пріоритетних напрямів роботи з учнями є конкурси професійної майстерності. Цього року  3 травня в рамках  тижня охорони праці ТОВ «МСП Ніка-Тера» проведено конкурс професійної майстерності з професії «Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах» у якому взяли участь і перемогли учні нашого училища.

06-07 червня 2018 року на базі нашого училища було проведено навчально-практичну конференцію обласного центру по роботі зі здібною молоддю закладів професійної (професійно-технічної) освіти області «Творчий потенціал молоді як фактор стратегічного розвитку суспільства. Для гостей було організовано урочистий концерт, екскурсію на ТОВ «МСП Ніка-Тера». Творчі роботи наших учнів були представлені на захисті проектів та отримали схвальні відгуки від учасників та гостей конференції.

У 2017-2018 н.р. в училищі було проведено змагання з наступних видів спорту: легка атлетика, шахи, волейбол, баскетбол, міні-футбол, футзал, настільний теніс.

З учнями, які мешкають у гуртожитку організовано змагання: Арм реслінг, кульова стрільба, шашки, настільний теніс, футзал та спортивні свята «Олімпійський тиждень», «Козацькі розваги».

Учні училища брали участь в обласній спартакіаді серед професійно-технічних училищ і посіли наступні місця: з легкої атлетики IV місце, з настільного тенісу- ІІ місце, шахів – 1 місце, з волейболу- ІV місце, футзалу І місце. Загальне командне місце IІІ.

Звіт директора училища за 2017-2018 навчальний рік

У 2017-2018 навчальному році ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ СУДНОБУДУВАННЯ м. МИКОЛАЄВА (далі ВПУС м. Миколаєва), керуючись чинним законодавством про освіту, перспективним планом училища на навчальний рік, наказами і рекомендаціями Міністерства освіти та науки України, Департаменту науки і освіти Миколаївської облдержадміністрації, Статутом училища, договорами  про спільну роботу з підприємствами – замовниками робітничих кадрів виконувало свою головну задачу – підготовку кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів за наступними професіями та спеціальностями:

– Електрогазозварник;

– Електрогазозварник. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах;

– Машиніст крана (кранівник);

– Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування;

– Кухар. Бармен;

– Кухар;

– Прикладна механіка.

План набору учнів на 2017-2018 н.р. до ВПУС м. Миколаєва було виконано на 79%. До навчання прийнято 143, що на 32 особи менш ніж у минулому році. Набір у групу з підготовки молодших спеціалістів не оголошувався. Станом на 1 вересня 2017 року в училищі навчалось 349 учнів.

 

    Таблиця №1: Обсяги виконання регіонального замовлення щодо прийому учнів у 2017 році (станом на 01.10.2017)
Найменування професії/спеціальності на базі повної середньої освіти на базі базової загальної освіти
Електрогазозварник 29  
Кухар 19  
Електрогазозварник. Електрозварник на автоматичних і напівавтоматичних машинах   30
Машиніст крана (кранівник)   21
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування   19
Кухар. Бармен   25
Всього 48 95
Разом 143

Загальна кількість учнів станом  на 1 жовтня 2017 року становила 359 осіб, на 17 осіб менш ніж у 2016 році.

Таблиця №2: Відрахування  учнів протягом року

№ з/п № групи майстер в/н кл. керівник Загальна кількість відрахованих Рейтинг Причини відрахування
не приступили до занять порушення навчальної дисципліни та правил внутрішнього розпорядку зміна місця проживання повернення до школи, переведення до іншого навчального закладу за власним бажанням невиконання навчальних планів і програм дострокове випуск
1 2 Гордійчук А.Ф. 6 6 3 1 2
2 5 Мокрицька Л.В. 9 7 1 1 3 3 1
3 121 Григорьєв А.П., Юськов В.М. Мишелова Н.В. 4 4 4
4 131 Король В.М. 2 3 1 1
5 171 Бистрова Л.Є. 5 5 2 3
6 191 Гой К.Л. 4 4 1 2 1
7 221 Полупанов В.О. Логвіна І.Є. 1
8 231 Меркулава Ж.Ю. Конотопцева Л.С. 1 2 1
9 271 Михайличенко А.С. Горячева І.В. 2 3 2
10 291 Озерова О.О. Мезінова О.В. 1 2 1
11 321 Гандрабура І.В. Прилепіна Т.Л. 2 3 2
12 331 Ушакова Н.М. 2 3 1 1
13 371 Зайцев С.Ю. Чугунова Т.Ф. 1 2 1
14 391 Щербакова О.О. Пастушенко С.С. 1
15 521 Дружинський А.Ф. 1 2 1
Всього: 40   3   5 11 9 10 2
                                                       2016-2017 48   2 3 7 9 22 1
                                                       2015-2016 48   2 3 5 15 10 12 1
                                                  2014-2015 47                

 

 

Таблиця №3:Результати навчання

№ з\п № групи Кількість випускників Дипломи Свідоцтва Довідка Атестати
1 2 26 23 3
2 5 1 1
3 321 25 22 3 25
4 331 21 19 2 19
5 371 16 16 16
6 391 22 18 4 22
7 521 11 10 1
Всього: 2016-2017 122 108 13 1 82
минулий рік: 2016-2015 137 128 9   71
Порівняння з минулим роком -15 -20 +4 +1 +11
2015-2016 148 143 5   68

 

Таблиця №4: Навчальні досягнення випускників 2017-2018 н.р. за результатами ДКА

№ з/п № гр., професія Рівні навчальних досягнень
Середній % Достатній % Високий %
1 2 Електрогазозварник 12 (46%) 11 (42%)
2 321 Електрогазозварник. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 6 (24%) 13 (52%) 3 (12%)
3 331 Машиніст крана (кранівник) 18 (82%) 2 (9%)
4 371  Електромонтер з ремонту та обслуговуванню електроустаткування 7 (44%) 9 (56%)
5 391 Кухар. Бармен 9 (38%) 9 (38%)
6 131 Прикладна механіка 5 (45%) 4 (36%) 1 (9%)
   
В середньому в 2017-2018 н.р.       25 (23%) 60 (54%) 14 (13%)

 

Таблиця №5:  Порівняння навчальних досягнень випускників з минулими роками

Рік навчання Рівні навчальних досягнень
Середній, % Достатній, % Високий, %
2013-2014 56 (30,7 %) 86 (53,9 %) 28 (15,4 %)
2014-2015 27 (20 %) 63 (47%) 32 (33%)
2015-2016 32 (27%) 72 (53%) 24 (20%)
2016-2017 26 (24%) 64 (55%) 27 (21%)
2017-2018 25 (23%) 60 (54%) 14 (13%)
Порівняння з минулим роком              -1% -1% – 8%

 

60% випускників виконували творчі дипломні роботи. Бригадами учнів зі зварювальних професій виготовлені віконні решітки, учнівські столи, стелажі, макет пам’ятного знаку училища, підвісна лавка, декоративна лавка, у навчальному барі, для переодягання учнів у робочий одяг, виготовлено ширму, виконано капітальний ремонт кабінок газових постів.  Випускники з професії Електромонтер з ремонту та обслуговуванню електроустаткування виготовили демонстраційній стенд «Регулювання чистоти обертів двигуна», монтаж освітлення макету пам’ятного знаку училища, здійснили монтаж реверсивного пуску двигуна та тросової проводки кабелю. Учні за професією Кухар. Бармен виготовляли муляжі різних страв та напоїв, створили презентації та демонстраційні сервіровані столи.

Таблиця №6: Навчальні досягнення випускників – молодших спеціалістів за результатами ДКА

 

№ гр., спеціальність Навчальний рік Бали
Три, % Чотири, % П’ять,  %
521 Зварювальне виробництво 2015-2016 3 (20%) 5 (33%) 7 (47%)
2016-2017 5 (45%) 6 (55%)
131 Прикладна механіка 2017-2018 5 (45%) 4 (36%) 1 (9%)
Порівняння з минулим роком -2 (19%) + 1 (9%)

 

Таблиця №7: Навчальні досягнення учнів за результатами державної підсумкової атестації

 

№ з/п Предмет ПІБ викладача № групи Рівні навчальних досягнень
початковий середній достатній високий
1 Історія України Мезінова О.В. 321 3 (12%) 11(44%) 12 (46%)
2 331 6 (29%) 15 (71%)
3 371 2 (17%) 10 (83%)
4 391 4 (20%) 6 (30%) 10 (50%)
5 Біологія Прилепіна Т.Л. 331 7 (44%) 9 (56%)
6 Іноземна мова Борщ Ю.О. 391 7 (32%) 13 (59%) 2 (9%)
7 Фізика Чугунова Т.Ф. 371 10 (63%) 6 (37%)
8 331 3 (60%) 2 (40%)
9 Математика Балог С.А. 321 3 (12%) 12 (48%) 10 (40%)
10 Конотопцева Л.С. 371 4 (100%)
11 Українська мова Логвіна І.Є. 331 4 (19%) 9 (43%) 8 (38%)
12 Українська мова (ЗНО) 371 10 7 1
13 391 15 4 3
14 Горячева І.В. 231 21 7
15 321 19 6
2017-2018
2016-2017 42 (21%) 80 (41%) 66 (33%) 9 (5%)

 

Таблиця №8: Підсумки працевлаштування

 

 

№ з/п

№ гр., професія Кількість випускників Всього працевлаштовано з них за професією Продовжили

навчання

Знаходяться у відпустці по догляду за дитиною, на лікарняному по вагітності У

ВСУ

Кіл-сть % Кіл-сть % Кіл-сть % Кіл-сть % Кіл-сть %
1 2 Електрогазозварник 26 24 92 22 85
2 321 Електрогазозварник. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 25 7 28 7 28 14 56
3 331 Машиніст крана (кранівник) 21 19 95 19 95 1 5
4 371  Електромонтер з ремонту та обслуговуванню електроустаткування 16 10 62 6 37 3 19 1 6
5 391 Кухар. Бармен 22 18 82 16 73 1 5
6 131 Прикладна механіка 11 6 55 6 55 3 27
В середньому по училищу: 121 84 70 76 62 20 19 2 1,6 0 0
2016-2017 137 85 63 80 58 15 11 6 4 1 0,7
2015-2016 141 84 60 77 55 33 23 1 0,7 2 1,4

 

В училищі загальний склад педагогічного колективу  складав 47 осіб, з них 31 жінка (66 %). Протягом року звільнилося 1 майстер виробничого навчання, 1 психолог та 1 соціальний педагог. Плинність кадрів складає 6%. У 2017-2018 н.р. згідно річного плану роботи пройшли стажування на підприємствах міста 8 майстрів виробничого навчання: Бистрова Л.Є., Гой К.Л., Щербакова О.О., Озерова О.О., Ушакова Н.М., Мокрицька Л.В., Король В.М., Дружинський А.І.

У минулому році було атестовано 5 педпрацівників: Лемещенко Т.В.. –  вища категорія, Чугунова Т.Ф..-  вища категорія, старший викладач, Фефелов Д.В. –  вища категорія, старший викладач, Щербакова О.О.. – 14 тарифний розряд, Озерова О.О.12 тарифний розряд. Курси підвищення кваліфікації на базі МОІППО пройшли 6 осіб.

 

 

Протягом року працювало 6 методичних комісії:

 1. Гуманітарно-суспільних дисциплін.
 2. Природничо-математичниго циклу.
 3. МК викладачів і майстрів в/н професій громадського харчування та обслуговування.
 4. Зварювальних професій.
 5. МК викладачів і майстрів в/н професій енергетичного та машинобудівного профілю.
 6. Фізичної культури та Захисту Вітчизни.

За 2017-2018 навчальний рік було проведенно:

Конкурс до Дня української писемності – 9 листопада (“Сила слова”).

Семінари «Створення ситуації успіху на уроках і позакласних заходах», «Розвиток інтелекту на уроках»

Робота творчих груп «Особливості соціалізації в умовах євроінтеграції сучасної освіти», «Фактори педагогічного впливу на розвиток соціальної зрілості особистості»

Психологічний тренінг «Розвиток комунікативних умінь і навичок педагогів»

Методичний тиждень “Щиро ділюся своїм досвідом” – квітень.

Робота над проектом “Педагогічний моніторинг” – 2015-2020 навчальні роки.

Робота над проектом “Плекаємо творчого педагога” – 2018

Методичні виставки – листопад, квітень.

Пішохідні квести – грудень, лютий, квітень.

Олімпіади із загальноосвітніх дисциплін – вересень-жовтень.

Предметні тижні – 2.

Тижні професій – 3.

Конкурси професійної майстерності – машиністи крана

Робота з обдарованими учнями – творчі проекти.

Участь в І турі обласної олімпіади Академії гардемаринів МУК з англійської мови – 25 березня.

Участь у 8 Всеукраїнській грі з англійської мови “Пазл”.

2018 н.р. – узагальнення роботи над єдиною методичною проблемою училища «Інноваційний підхід до становлення особистості учнів і педпрацівників засобами технологій творчого мислення».

Відповідно до Наказу департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації №425 від 11.06.2018 року «Про створення Навчально-практичного центру з професій: Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустановок. Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж. Електромонтажник силових мереж та електроустаткування  наказом директора вищого професійного училища суднобудування м. Миколаєва  створений Навчально-практичний центр на базі  вищого професійного училища суднобудування

м. Миколаєва.  Протягом літа 2018 року у двох кабінетах навчально-практичного центру зроблений поточний ремонт, а саме:

 • замінено сантехнічне обладнання;
 • замінено 50м електропроводки;
 • відремонтовані стіни, підлога та стеля;
 • встановлено18-ть нових світильників;
 • оновлено розетки та вимикачі;
 • встановлено 3-и нових прибори обігріву.

В планах на 2018-2019 н.р. провести державні закупівлі необхідних інструментів та обладнання, його встановлення та  розробка навчальної документації необхідної для роботи Центру.

В навчальному закладі створено кабінет для профорієнтації. У цьому приміщені зроблено капітальний ремонт та встановлені нові меблі.

У лабораторію з обладнання електричного зварювання плавленням придбали керамічну плитку для підлоги.

В училищі проводилась робота з удосконалення матеріально-технічної бази. В навчальні кабінети придбано нові дошки та фліпчати. Спортивний зал поповнено 20ма м’ячами, волейбольною сіткою та антенами, 3-ма тенісними сітками, кульками 4-ма ракетками для настільного тенісу.

Для вдосконалення мережі Інтернет придбано і встановлено  маршрутизатор, мережевий комутатор та інше обладнання.

Для покращення биту мешканців гуртожитку  закуплено наступне: душ-піддон, 2-а бойлери, електричні плити, постільні речі та м’який інвентар.

Загалом  на утримання училища та розвиток навчально-матеріальної бази було витрачено 50019,00 грн. із загального фонду та 257436,00 грн.  із спеціального фонду.

В училищі основними пріоритетами виховання є виховання на основі  загальнолюдських та національно-патріотичних цінностей. Всі виховні заходи та постійна щоденна робота педагогічного колективу училища спрямована на досягнення даної мети.

Соціально-психологічний супровід навчально-виховного процесу в училищі здійснюють практичний психолог та соціальний педагог. За 2017-2018 навчальний рік у училищі навчалося 34 учні з категорії дітей-сиріт (10% від загального контингенту), 37 учнів з багатодітних сімей (11%), 140  учнів з неповних сімей, 29 напівсиріт, 11 учнів – діти учасників АТО.

Всі напрямки виховної роботи взаємопов’язані, що забезпечує безперервність процесу виховання як на заняттях, так і в позаурочний час.

У 2017-2018 навчальному році в  училищі відбувся ряд заходів, спрямованих на реалізацію напрямів виховної роботи.

Пріоритетним напрямом виховної роботи  в училищі є патріотичне виховання.

Так першого вересня проведені святкова лінійка та єдиний перший урок «Україна – це Європа!» в актовій залі училища;

Протягом вересня  для учнів І курсу, проведені екскурсії в музей-меморіал  «Подвиг Ольшанців у Великій Вітчизняній війні» та в музеї міста Миколаєва

6 вересня 2017 року педагоги та учні нашого закладу взяли участь у виставці, присвяченій Дню міста. Училище представило дві експозиції, одну у складі Корабельного району, а іншу від Управління освіти Миколаївської міської ради.

21 вересня 2017 року на спортивному майданчику училища проходила військово-спортивна гра “Соколята”для учнів, що проживають у гуртожитку.

14 жовтня 2017 року  на базі міського Будинку учителя проходи конкурс  української сучасної патріотичної поезії ім. В.Бойченка. Організатор конкурсу Народний рух України. У конкурсі брали участь понад 150 учнів шкіл, закладів професійної освіти, коледжів та ВНЗ  з усієї області. Від нашого училища участь у конурсі взяли Ланнік Ганна та Лемещенко Софія, учениці 291 групи під керівництвом викладача української мови та літератури Логвіної Ірини Євгенівни. Дівчата декламували вірші Ліни Костенко. За результатами конкурсу Лемещенко Софія посіла друге місце.

В період з 14 по 20 жовтня в училищі проводився тиждень військово-патріотичного виховання, приурочений до Дня Захисника України.  19 жовтня в гості до нашого училища завітала Козацька громада Корабельного району на чолі з отаманом Параскуном Сергієм Миколайовичем.  З учнями були проведенні козацькі розваги з таких видів спорту як: стрільба по мішені, елементи рукопашного бою, бій на шаблях та інші.

До Дня визволення України від німецько-фашистських загарбників в училищі відбувся урок-реквієм «Пам’ять вічна».

До Дня писемності та мови уже другий рік поспіль в училищі проводиться конкурс сучасної патріотичної поезії «Сила слова» в якому беруть участь і учні шкіл Корабельного району.

04-17 листопада 2017 року у Миколаївській загальноосвітній школі №1 імені Олега Ольжича пройшли V Всеукраїнські молодіжні Ольжичеві читання «Державу не твориться в будучині, державу будується нині», участь в яких взяли старшокласники і студенти із 13 областей України. Училище представляла Костомарова Крістіна, учениця групи №291. В конкурсі робіт Крістіна посіла 2 місце.

21 листопада жителі Миколаєва відзначили четверту річницю початку Революції Гідності на Майдані Незалежності мітингом на Соборній площі Миколаєва у заході взяли участь учні та педагоги нашого училища.

Напередодні Дня Збройних Сил України у вищому професійному училищі суднобудування м. Миколаєва пройшли військово-спортивні змагання «Ну-мо,  хлопці!»

09 грудня 2017 року наш учень Смірнов Володимир був учасником  ІІІ (обласного) етапу VІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Т. Г. Шевченка та виборов третє місце.

У січні в училищі  проходять виховні заходи, присвячені пам’яті героїв Крут та Дню Соборності України.

До Дня вшанування  учасників бойових дій на території інших держав в училищі пройшли виховні години в групах та у гуртожитку.

12 лютого на базі будинку культури Корабельного району проводилось свято «Масляної», активними учасниками якого стали учні і педагоги нашого училища.

Урочисті заходи проводились і до Дня визволення міста Миколаєва, Дня пам’яті та примирення, Дня Перемоги, учні та педагоги училища взяли участь у загальноміських заходах, присвячених цим датам.

Постійно з учнями проводиться превентивна робота щодо  шкідливих звичок, протиправної поведінки, запобігання захворюванням та ін. Значна увага також приділяється формуванню здорового способу життя та військово-спортивній підготовці. З цією метою в училищі проведені такі заходи:

з 07 по 11 вересня в училищі  проведений олімпійський тиждень.

04-05 жовтня 2017 року на базі нашого училища Миколаївським фондом «Любисток» за підтримки Міжнародної організації з міграції проводився навчальний тренінг з підготовки тренерів у рамках проекту «Підвищення обізнаності вразливих дітей та молоді щодо безпечної міграції та працевлаштування в Миколаївській області». Від нашого навчального закладу в ньому взяли участь учениці 291 групи Костомарова Крістіна, Ланнік Ганна,  Лемещенко Софія та практичний психолог Чугунова Дарія Олексіївна. Протягом двох днів учні та педагоги вивчали поняття торгівлі людьми, методи й форми проведення профілактичної роботи, обговорювали актуальність даної проблеми в сучасному суспільстві та статистику подібних злочинів в Україні та світі.

09 грудня 2018 року у рамках Всеукраїнського тижня права в нашому училищі відбувся «Правовий брейн-ринг».

У квітні  в м. Миколаєві проходили змагання з міні-футболу серед учнів професійно-технічних навчальних закладів. Наші хлопці втретє стали переможцями цього турніру.

У квітні 2018 року проводились заходи до  Дня цивільного захисту В комплекс заходів входили евакуація, загальноучилищний урок з цивільного захисту та воєнізована естафета.

В училищі активно працює старостат. Лідери беруть участь у всіх загальноучилищних заходах, обласній школі лідера. На День учителя в училищі проведено день самоврядування, де учні самі проводили уроки, та слідкували за порядком на перервах.

Велика увага приділяється дозвіллю учнівської молоді. Працюють три спортивні гуртки, гурток «Художнє слово» та гурток «Військове триборство».

На всі свята для учнів організовуються веселі та цікаві заходи. Так з нагоди міжнародного жіночого дня було проведено конкурси «Нумо-дівчата!», «Міс Весняна красуня». На новорічні свята проведено новорічний квест, екологічний конкурс «Ялинка без ялинки», організований новорічний концерт та театралізоване колядування, традиційними в училищі стали й відзначення Хеллоуіна та Дня Святого Валентина.

Активну участь учні училища беруть в екологічних проектах нашого міста та Корабельного району. Постійно організовується прибирання учнями території училища та прилеглих до нього територій. В училищі також розташовано пункт прийму використаних елементів живлення.

Основним завданням профорієнтаційної роботи є формування контингенту учнів на наступний навчальний рік. З цією метою в училищі створено наказ «Про організацію профорієнтаційної роботи». Четвертий рік працює агітаційна палатка для роздачі рекламних матеріалів. Інформація про училище активно розповсюджується у мережі Інтернет, соціальних мережах Інстаграм, Фейсбук та Телеграм, У січні 2018 року створено новий сайт училища, який постійно поповнюється корисною та цікавою інформацією.

12 квітня 2018 року проведений День відкритих дверей. Крім того педагогічні працівники спільно з учнями  училища проводять профорієнтаційну роботу у  загальноосвітніх навчальних закладах міста та області. З 01 червня  2018  року організована робота приймальної комісії.

Одним з пріоритетних напрямів роботи з учнями є конкурси професійної майстерності. Цього року  3 травня в рамках  тижня охорони праці ТОВ «МСП Ніка-Тера» проведено конкурс професійної майстерності з професії «Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах» у якому взяли участь і перемогли учні нашого училища.

06-07 червня 2018 року на базі нашого училища було проведено навчально-практичну конференцію обласного центру по роботі зі здібною молоддю закладів професійної (професійно-технічної) освіти області «Творчий потенціал молоді як фактор стратегічного розвитку суспільства. Для гостей було організовано урочистий концерт, екскурсію на ТОВ «МСП Ніка-Тера». Творчі роботи наших учнів були представлені на захисті проектів та отримали схвальні відгуки від учасників та гостей конференції.

У 2017-2018 н.р. в училищі було проведено змагання з наступних видів спорту: легка атлетика, шахи, волейбол, баскетбол, міні-футбол, футзал, настільний теніс.

З учнями, які мешкають у гуртожитку організовано змагання: Арм реслінг, кульова стрільба, шашки, настільний теніс, футзал та спортивні свята «Олімпійський тиждень», «Козацькі розваги».

Учні училища брали участь в обласній спартакіаді серед професійно-технічних училищ і посіли наступні місця: з легкої атлетики IV місце, з настільного тенісу- ІІ місце, шахів – 1 місце, з волейболу- ІV місце, футзалу І місце. Загальне командне місце IІІ.