ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2014 РІК

Затверджено Наказом Міністерства

      Економікі України   26.07.2010 №922

ЗМІНИ  ДО  РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ  НА 2014 РІК

                Вищого   професійного училища суднобудування м. Миколаєва код 02545927

Предмет
закупівлі 

 Код КЕКВ
(для
бюджетних

коштів)

Джерело
фінансування 

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі 

Процедура
закупівлі 

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі 

Підрозділ(и)
(особа(и)),
яких
планується
залучити до
підготовки
документації
конкурсних
торгів 

 Примітки 

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води

Код за ДК 35.30.1

 

 

 

 

 

Лот-1-гуртожиток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лот-2-інші       будівлі

( майстерня, громадсько-побутовий комплекс, учбовий корпус)

2271 

Кошти
державного

бюджету України

79635,25 грн.

( сімдесят девять тисяч шістсот тридцять пять грн. 25 коп.)

 

 

 

548184 (п’ятьсот сорок вісім тисяч сто вісімдесят чотири ) грн. 74 коп.(з ПДВ)

 

Закупівля
в одного
учасника 
  Січень
2014 р. 

Комітет з
конкурсних
торгів 

В межах бюджетних асигнувань, які будуть встановлені кошторисом на 2014 р.

Затверджений рішенням комітету з конкурснихторгів (протокол  №8 від 04.02.2014 р.)

Голова комітету з конкурсних торгів  Хиврич М.Є.

Секретар комітету з конкурсних торгів  Меленчук Ю.Г.