Виховна робота

Методика організації виховної роботи з батьками у Вищому професійному училищі суднобудування

 Методика організації виховної роботи з батьками

у Вищому професійному  училищі суднобудування

Зміст

1.Наукові засади сучасних виховних технологій.

  1. Золоті правила педагога.
  2. Методичні рекомендації проведення години спілкування.
  3. На допомогу класному керівнику “Як виявити дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах”.
  4. Класний керівник на батьківських зборах.
  5. Поради батькам.
  6. Типові помилки сімейного виховання.
  7. Важкі діти в сім’ї.
  8. ВИХОВНИЙ ІДЕАЛ УКРАЇНСЬКОЇ СІМ’Ї.
  9. Педагогічний інструментарій роботи з батьками щодо захисту прав дитини.

Наукові засади сучасних виховних технологій. Аналіз наукової літератури, періодичних педагогічних видань свідчить, що останнім часом все рідше вживається поняття «методика», натомість частіше вживається поняття «технологія» – педагогічна, освітня, виховна, навчальна… Складається враження, що це те саме. Але це не так. Тому нам насамперед потрібно визначитись з поняттями.

   Поняття «технологія» (з грецької techne – майстерність, мистецтво і logos – вчення, поняття) в педагогіку прийшло ще в 20-ті роки ХХ століття.         Зустрічається у працях А. Ухтомського, С. Шацького, В. Бехтєрєва, І. Павлова. Вже тоді воно трактувалося по різному. В одному разі – як сукупність прийомів і засобів, спрямованих на чітку й ефективну організацію навчально-виховних занять, що нагадує виробничу технологію; в іншому – як уміння оперувати навчальним і лабораторним обладнанням, використовувати наочні посібники.
    Потім сутність поняття досліджували Т. Ільїна, С. Шаповаленко, О. Філатов, Ф. Фрадкін, І. Лернер, В. Беспалько., І. Прокопенко., Т. Назарова, І. Якиманська, О. Пєхота та інші. Тому є сенс говорити, що воно отримало еволюційний розвиток в науці. Щоправда, сьогодні розуміється не так однозначно, як на початку ХХ століття. Досі немає єдиного визначення поняття «педагогічні технології» – їх існує понад 300.

   Науковий термін «технологія виховання» вперше ввів в педагогічну науку А. С. Макаренко, а Я. А. Коменський бачив технології в ідеалі як досконалий метод виховання.

Освітні технології відбивають загальну стратегію розвитку освіти;

  •  – втілюють тактику реалізації стратегії освіти шляхом впровадження моделей управління цим процесом;

Навчальна технологія – відбиває шлях освоєння конкретного навчального матеріалу в межах відповідного предмета, теми, питання;

Виховні технології – відбивають систему конкретних засобів впливу на школяра, учнівський колектив на науковій основі і спрямовані на досягнення виховної мети та удосконалення педагогічної діяльності