Прикладна механіка

Код, назва спеціальності: 131 «Прикладна механіка»

Фаховий напрям: 5.05050401 «Зварювальне виробництво»

Кваліфікація: технік-технолог зварювального виробництва

Освітньо-кваліфікаційний рівень: фаховий молодший бакалавр

Форма навчання: денна

Джерела фінансування: бюджет

Термін навчання на базі ПТНЗ: 1 рік 10 місяців

Вступні екзамени: українська мова – диктант; фаховий іспит – тестування

Технік-технолог зварювального виробництва — це фахівець, який володіє знаннями та навичками у сфері зварювання. Основна мета цієї спеціальності полягає в організації та контролі зварювального процесу, забезпеченні якості зварних з’єднань та використанні сучасних технологій.

Отже, основні обов’язки техніка-технолога зварювального виробництва включають:

  1. Планування та організація робочого процесу: Технік визначає послідовність дій, вибір обладнання, матеріалів та методів зварювання.
  2. Контроль якості: Він відповідає за перевірку якості зварних з’єднань, виявлення дефектів та вжиття заходів для їх усунення.
  3. Вибір технологій та обладнання: Технік вивчає різні методи зварювання, вибирає оптимальні технології та обладнання для конкретних завдань.
  4. Розробка технічної документації: Він готує інструкції, креслення, технічні картки та інші документи, необхідні для зварювального процесу.
  5. Безпека праці: Технік враховує вимоги безпеки під час роботи з обладнанням та матеріалами.
  6. Навчання персоналу: Він може бути викладачем або проводити навчання зварювальників.

Технік-технолог зварювального виробництва є ключовою фігурою в забезпеченні якості та ефективності зварювальних робіт на підприємствах.